Sign In
ЕЭК газ, мунай жана мунай өнүмдөрүнүн жалпы рыногун ишке киргизүү үчүн ченемдик-укуктук базаны түзүүдө

ЕЭК газ, мунай жана мунай өнүмдөрүнүн жалпы рыногун ишке киргизүү үчүн ченемдик-укуктук базаны түзүүдө

IMG00622.jpg
03.09.19

2-сентябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүндөгү соода, макроэкономика, бажы кызматташтыгы, ишкердик ишмердикти өнүктүрүү, атаандаштык, санариптештирүү, каржы рыноктору, техникалык жөнгө салуу, дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүү, электр энергиясынын, газдын, мунайдын жана мунай өнүмдөрүнүн жалпы рынокторун түзүү чөйрөлөрүндөгү маселелерди карап чыкты. 

ЕЭК Коллегиясы Евразия экономикалык бирлигинин жалпы газ рыногун түзүүнүн алкагында ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын маалыматтарды электрондук түрдө берүүсүнүн тартибин жана мунай жана мунай өнүмдөрү боюнча ошондой эле документти бекитти.

Бирликте газ, мунай жана мунай өнүмдөрүнүн жалпы рынокторун ишке киргизүү үчүн зарыл болгон ченемдик-укуктук документтерди даярдоо улантылууда. Бекитилген тартиптер Бирликтин өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын маалыматтарды Комиссияга электрондук формада берүүсүнүн тартибин, анын ичинде өз ара алмашууга жаткан маалыматтардын тизмегин, жана мындай алмашууну ишке ашыруунун мезгилдүүлүгүн аныктайт. 

Бирликтин порталында мүчө мамлекеттердин газ жана мунай тармактарынын негизги өндүрүштүк көрсөткүчтөрү, газга, мунайга жана мунай өнүмдөрүнө дүң баалар, аларды ташууга тарифтер, эл аралык келишимдер, газды, мунайды жана мунай өнүмдөрүн ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди түзүүнүн усулдары ж.б. тууралуу маалыматтар жайгаштырылат. Ошондой эле, газ-транспорттук тутумдардын объектилерин модернизациялоо жана куруу, мунайды жана мунай өнүмдөрүн ташуу тутумдарын өнүктүрүү боюнча пландар, энергоресурстарды Бирликтин мамлекеттеринин ортосунда ташуу жана жеткирүүдөгү инфраструктуралык чектөөлөр тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу да каралган. Тийиштүү маалыматтын жайгаштырылышы жалпы рыноктордун катышуучуларына аларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга мүмкүндүк берет.

Аталган тартиптер, мамлекет башчылары тарабынан бекитилген, энергоресурстардын жалпы рынокторун түзүү программаларына ылайык кабыл алынган.
 

ЕАЭБдин мамлекеттеринин интеллектуалдык менчик объектилеринин бирдиктүү бажы реестрин түзүү, алып баруу жана пайдалануу жаатындагы технологиялык документтер бекитилди. 

Бирликтин өлкөлөрүнүн интеллектуалдык менчик объектилеринин бирдиктүү бажы реестри укук ээлеринин кызыкчылыктарынын сакталышына бажылык контроль жүргүзүү жана рынокту контрафакттык продукциядан коргоо үчүн түзүлүүдө. 

Кабыл алынган технологиялык документтер Бирликтин мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын жана ЕЭКтин ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн эрежелерин жана регламентин, интеллектуалдык менчик объектилеринин бирдиктүү бажы реестрин түзүү, алып баруу жана пайдалануунун жалпы процессин ишке ашыруу үчүн колдонулган электрондук документтердин жана маалыматтардын форматынын жана түзүмүнүн сыпаттамасын, ошондой эле жалпы процесске кошулуунун тартибин камтыйт.
Бирдиктүү бажы реестрине киргизилген бардык интеллектуалдык менчик объектилери жөнүндө маалыматтарды камтыган жалпы маалыматтык ресурс түзүлөт деп болжолдонууда. Реестрди алып баруу Бирликтин сайтындагы жеке кабинетти пайдалануу менен ишке ашырылат. Интеллектуалдык менчик объектилерин бирдиктүү бажы реестрине киргизүү жөнүндө арыздарды кабыл алуунун башталышы 2020-жылдын ортосуна пландаштырылууда.

ЕЭК Коллегиясы ЕАЭБ өлкөлөрүнө Айкалыштырылган дары-дармек препараттарын клиникага чейинки жана клиникалык иштеп чыгуу боюнча колдонмону колдонууну сунуштады. Бул аталган иштеп чыгууну жүргүзүүдө, айкалыштырылган дары-дармек препаратына карата каттоо досьесин түзүүдө, тийиштүү документтердин экспертизасын жүргүзүүдө, ошондой эле айкалыштырылган дары-дармек препаратына карата каттоо досьесине өзгөртүүлөрдү каттоодо жана киргизүүдө сунушталат. 

Колдонмо бир дарылык формада эки же андан көп аракеттенүүчү заттарды камтыган айкалыштырылган дары-дармек препараттарын (дары-дармек каражаттарынын бекитилген айкалыштарын, дары-дармек каражаттарынын бекитилген дозаланган айкалыштарын) клиникага чейинки жана клиникалык иштеп чыгууга карата бирдиктүү мамилелерди белгилейт. 

Документте, айкалыштын жаңылыгынын жана айкалыштырылган дары-дармек препараттарынын компоненттеринин изилденгендигинин деңгээлине жараша, дары-дармек препараттарын иштеп чыгуунун стратегиясы боюнча сунуштамалар камтылган. Иштеп чыгуу стратегиясында айкалыштын коопсуздугун жана натыйжалуулугун клиникага чейинки изилдөөлөрдүн көлөмү жазылган, клиникалык изилдөөлөрдүн түрүн тандоо боюнча көрсөтмөлөр келтирилген: монотерапияны алмаштыруу боюнча изилдөөлөр, айкалыштын жаңы эффектин изилдөөлөр жана биоэквиваленттик изилдөөлөр.

Колдонмонун кабыл алынышы, бир жагынан, фармацевтика өндүрүүчүлөрүнүн бекитилген айкалыштарды изилдөөгө чыгымдарын кыскартууга өбөлгө түзсө, экинчи жагынан – далилдүү медицинанын көз карашынан алганда натыйжалуу айкалыш болуп саналбаган айкалыштырылган дары-дармек препараттарынын рынокко чыгуусунун алдын алат.