Sign In
ЕАЭБде мүчө мамлекеттердин улуттук экономикаларынын тармактарынын кызыкчылыктарын чектеген субсидияларды берүүгө жол берилбейт

ЕАЭБде мүчө мамлекеттердин улуттук экономикаларынын тармактарынын кызыкчылыктарын чектеген субсидияларды берүүгө жол берилбейт

03.07.20

ЕЭКтин Өнөр жай саясаты департаментинин директорунун орун басары Дина Акпанбаева "Евразия экономикалык бирлигиндеги өнөр жайлык субсидиялар жөнүндө" деп аталган семинарда Евразия экономикалык комиссиясынын өнөр жайлык субсидиялар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарынын ишке ашырылышы, аталган субсидиялардын классификациясы, аларды берүү эрежелери, ошондой эле аталган эрежелерди бузгандык үчүн колдонулуучу чаралар жөнүндө айтып берди.

Семинар Россия Федерациясынын өнөр жай жаатындагы субъектилеринин аткаруучу бийлик органдарынын жетекчилери менен өткөрүлгөн шашылыш кеңешменин алкагында болуп өттү. Кеңешменин уюштуруучусу Россиянын Өнөр жай жана соода министрлиги болду.

"Бүгүнкү күндө Евразия бирлигинде өнөр жайлык субсидияларды берүүнүн бирдиктүү эрежелери аракеттенет, – деп баса белгиледи Дина Акпанбаева. – Алардын негизи мүчө мамлекеттердин улуттук экономикаларынын тармактарынын кызыкчылыктарын чектеген субсидиялардын берилишине жол бербөө болуп саналат. Ал үчүн ЕАЭБ жөнүндө келишимге кол коюуда тараптар субсидияларды ак ниет сооданы бурмалабоочу уруксат берилүүчү субсидияларга, айрым ишканаларга же тармактарга берилүүчү өзгөчөлүү субсидияларга жана алып чыгарылуучу же алмаштыруучу, ошондой эле ЕАЭБдин кайсы болбосун өлкөсүнүн кызыкчылыктарынын олуттуу чектелишине алып келүүчү тыюу салынган субсидияларга бөлүшкөн. Тараптар тыюу салынган субсидияларды бербөө жөнүндө келишишкен".

ЕЭК өкүлү бирдиктүү эрежелердин сакталышын Комиссиянын өнөр жай блогу контролдойт деп белгиледи. ЕЭКтин Өнөр жай саясаты департаменти мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына мониторинг жана салыштырмалуу-укуктук талдоо жүргүзүп, алардын жыйынтыктары боюнча тараптардын ЕАЭБ жөнүндө келишимди сактоосу жөнүндө отчёттор даярдалат. Зарыл болгон учурда, Келишимге шайкеш келбеген укуктук актылардын нормаларын түзөтүү жөнүндө билдирүүлөр кабыл алынат.

Комиссиянын өкүлдөрү Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн Өнөр жайлык субсидияларды берүүнүн бирдиктүү эрежелери жөнүндө протоколго жана 2017-жылдагы Ыктыярдуу макулдашуу тартиби жөнүндө макулдашууга ылайык учурдагы укуктарын жана милдеттенмелерин өзүнчө түшүндүрүп өтүштү.

Ошондой эле, Дина Акпанбаева учурдагы экономикалык турбуленттүүлүк шарттарында ыктыярдуу макулдашуу маселелери боюнча Макулдашуу берген жаңы мүмкүнчүлүктөр ЕАЭБ мамлекеттерине бири-биринин экономикалык кызыкчылыктарын чектөөсүз өздөрүнүн өндүрүштөрүн өнүктүрүүгө ири масштабдарда жана узак мөөнөттүү инвестициялоого мүмкүндүк берүүдө деп баса белгиледи.

Алсак, Макулдашуунун жоболору тараптардын өзгөчөлүү субсидияларды Комиссия менен ыктыярдуу макулдашууга укугун караштырат. Аталган механизмге ылайык Комиссия өзгөчөлүү субсидиянын берилишин макулдашуу жөнүндө чечимди анын жол берилгендик же жол берилбегендик критерийлерине шайкештигин талдоонун негизинде кабыл алат.

"Комиссиянын макулдашуусун алган мүчө мамлекет ЕАЭБдин милдеттенмелерине шайкеш келбеген субсидияларды колдонуу тобокелдигинен камсыздандырылат жана, натыйжа катары, келечекте Бирликтин кайсы болбосун өлкөсү тарабынан ЕЭК менен макулдашылган субсидиянын алуучусуна карата компенсациялоочу чаранын киргизилишинен корголот", – деди Департаменттин директорунун орун басары.

Ошондой эле, Бирлик боюнча өнөктөш өлкөлөрдө субсидияларды берүүнү караштырган ченемдик укуктук актыларга жана алардын долбоорлоруна алардын ЕАЭБ жөнүндө келишимге шайкештигине салыштырмалуу-укуктук талдоо жүргүзүү үчүн Комиссияга кайрылуу мүмкүнчүлүгү пайда болду.

"Комиссия тарабынан жүргүзүлгөн талдоонун натыйжаларын эсепке алуу тараптарга өзүнүн аймагында өнөр жайды түзүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган жана ошол эле учурда Келишимдин жоболоруна жооп берген, башкача айтканда, атаандаштыкты бузбаган жана тараптардын өндүрүүчүлөрүнүн ортосундагы кооперацияга өбөлгө түзгөн субсидиялоо жөнүндө актыларды кабыл алууга мүмкүндүк берет", –деп корутундулады Дина Акпанбаева.​