Sign In
ЕЭК тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү шарттарын жеңилдетүүдө

ЕЭК тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү шарттарын жеңилдетүүдө

03.02.21

3-февралда жөнгө салуучу таасирди баалоо (ЖТБ) боюнча жумушчу топ анын жетекчисинин орун басары Галия Джолдыбаеванын төрагалыгы астында ЕЭКтин бажылык тескөө-башкаруу жана карантиндик фитосанитардык чараларды колдонуу маселелери боюнча чечимдеринин долбоорлорун карап чыкты.

Атап айтканда, ЕЭК Коллегиясынын Бирликтин бажы аймагынан алып чыгууда аларды суу кемесине жүктөөдө алардын санын же абалын өзгөртүүгө жол берилген товарлардын тизмегин кеңейтүүчү чечиминин долбоору талкууланды. Учурда аталган тизмекке чийки мунай, газ конденсаты жана углеводород газдары киргизилген. Чечимдин долбоорунда тизмекти таш көмүр менен толуктоо сунуш кылынат. Бул экспорттоочуларга көмүрдү деңиз портторунда которуштуруп жуктөөдө жана суу кемелеринде ташууда сатып алуучунун кызыкчылыгы үчүн анын ар түрдүү маркаларын аралаштырууга мүмкүндүк берет.

Жумушчу топ ЕЭК Коллегиясынын Бирликтин бажы аймагына алып келинип жаткан товарлардын бажылык наркынын так чоңдугун аныктоону кийинкиге калтырууга жол берилген учурлардын тизмегин толуктоону караштырган чечиминин долбоорун карап чыкты. Документ тышкы экономикалык контрактта товардын аяккы баасын аны Бирликтин бажы аймагына алып келгенден кийин анын сапаттык (сандык) мүнөздөмөлөрүн эске алуу менен эсептөө тартиби белгиленген учурларда декларанттарга мындай мүмкүнчүлүктү берүүнү сунуш кылат.

Ошондой эле, ЕЭК Коллегиясынын бажылык наркка контроль жүргүзүүдө анын анык эмес экендигинин белгилерин аныктоо максатында бир бажынын ишмердигинин региону тарабынан окшош товарларды алып келүүгө чектөөнү жокко чыгарган чечиминин долбоору колдоого алынды.

«Бүгүн ЖТБ жол-жобосунан өткөн ЕЭКтин бажылык жөнгө салуу жаатындагы үч чечиминин долбоору тең товарларды импорттоодо же экспорттоодо тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү шарттарын либералдаштырууга багытталган», – деп Галия Джолдыбаева отурумдун жыйынтыктары боюнча белгиледи.

Мындан сырткары, Бирликтин карантиндик объектилеринин бирдиктүү тизмегине жана Бирликтин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарына өзгөртүүлөр каралды. Аталган өзгөртүүлөр Бирликтин бажы аймагын томаттар жана башка жашылча өсүмдүктөрү үчүн мүнөздүү болуп саналган үч карантиндик объектиден – томат мөмөлөрүнүн күрөң бырыштуулугу, томаттын темгилдүү соолушу жана пепино мозаикасы вирустарынан коргоону камсыз кылууга багытталган.