Sign In
Тимур Жаксылыков: "ЕАЭБдин жалпы каржы рыногун түзүү – интеграциялык өз ара аракеттенүүнүн приоритети"

Тимур Жаксылыков: "ЕАЭБдин жалпы каржы рыногун түзүү – интеграциялык өз ара аракеттенүүнүн приоритети"

a9a0008f-336d-430c-bb32-a7571486a4bc.jpg
01.02.21

Евразия экономикалык комиссиясынын экономика жана каржы саясаты боюнча министри Тимур Жаксылыков Федерация Кеңешиндеги тегерек столдо Евразия экономикалык бирлигинде каржылык-экономикалык суверенитетти камсыз кылуу жана акча жүгүртүү тутумун коргоо тууралуу айтып берди.

ЕЭКтин экономика жана каржы саясаты боюнча министринин айтуусу боюнча, коронавирус пандемиясына байланыштуу глобалдык каатчылыктын шарттарында регионалдык интеграция мамлекеттердин туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүчү реалдуу факторго айланууда. Ал Бирликтин мамлекеттеринин интеграциялык приоритеттеринин бири жалпы каржы рыногун түзүү болуп саналат деп белгиледи. Аны түзүү бизнес жана калк үчүн каржылык өнүмдөргө жана ресурстарга кеңири жетүү үчүн шарттарды түзөт, өз ара жеткиликтүүлүк боюнча чектөөчү тоскоолдуктарды жоюуга, каржылык кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы атаандаштыкты жогорулатууга, каржылык жөнгө салгычтардын өз ара аракеттенүүсүн өркүндөтүүгө жана инвесторлорду жана каржылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүн натыйжалуу коргоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

"Жалпы каржы рыногун түзүүнүн негизги багыттарынын бири ЕАЭБдин жалпы биржа мейкиндигин түзүү болуп саналат, – деп ЕЭКтин экономика жана каржы саясаты боюнча министри баса белгиледи. – Ал ЕАЭБ мамлекеттеринин өз ара соода жана инвестициялык кызматташтыгын олуттуу түрдө кеңейтүүгө, эмитенттердин чек ара аралык активдүүлүгүн, калк үчүн инвестициялык жана аманаттык мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатууга мүмкүндүк берет жана Бирликтин мамлекеттеринин каржы рынокторунун өнүгүүсү үчүн катализатор катары кызмат кылат".

Тимур Жаксылыков жалпы биржа мейкиндигин түзүүнү активдештирүү үчүн ЕАЭБдин бир мамлекетинин брокерлерине жана дилерлерине башка мамлекеттеринин биржаларындагы уюшулган тооруктарга жетүүгө уруксат берүү жөнүндө макулдашуунун долбоору иштелип чыккандыгын эске салып өттү. "Макулдашууда улуттук биржаларга брокерлердин жана дилерлердин Бирликтин мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилген лицензияларын таануу жана аларга баалуу кагаздарды жана туунду каржы куралдарын сатып алуу-сатуу келишимдерин түзүү үчүн тооруктарда түздөн-түз катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу укугу берилет", – деп белгиледи ЕЭК министри.

Мындан сырткары, ЕАЭБде баалуу кагаздардын чыгарылыштарын өз ара таануу жана аларга биржаларда катышууга уруксат берүү жол-жоболорун шайкеш келтирүү үчүн ЕАЭБдин мамлекеттериндеги уюшулган тооруктартарда баалуу кагаздарды жайгаштырууга жана жүгүртүүгө өз ара уруксат берүү жөнүндө макулдашуунун долбоору иштелип чыккан. "Документ жогорку категориядагы котировкалоо тизмесине кирген баалуу кагаздарды башка мүчө мамлекеттердин уюшулган тооруктарында жайгаштырууга жана жүгүртүүгө өз ара уруксат берүүнү камсыз кылууга, ошондой эле жалпы биржа мейкиндигинде баалуу кагаздар менен эмиссиялык жана соода операцияларынын эркиндигин камсыз кылууга багытталган", – деп Тимур Жаксылыков баса белгиледи.

Каржылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу жана потенциалдуу зайымчынын кредиттик тобокелдигин баалоо үчүн Кредиттик таржымалдардын курамына кирген маалыматтар менен алмашуу тартиби жөнүндө макулдашуунун долбоору иштелип чыккан. "Аны ишке ашыруу Бирликтин мамлекеттеринин резиденттерине башка мамлекеттердин аймактарында жайгашкан банктарга кредиттик ресурстарды алуу үчүн кайрылууда бирдей шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет жана ЕАЭБдин алкагында чек ара аралык кредиттөөнү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт",  – деп ЕЭКтин экономика жана каржы саясаты боюнча министри корутундулады.​