Sign In
Сергей Сидорский: “Жалпы маалымат ресурстар агроөнөр жай чөйрөсүндө ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өз ара иш жүргүзүүлөрүн жакшыртууга өбөлгө түзөт”

Сергей Сидорский: “Жалпы маалымат ресурстар агроөнөр жай чөйрөсүндө ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өз ара иш жүргүзүүлөрүн жакшыртууга өбөлгө түзөт”

01.02.17

Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) интеграцияланган маалымат системасын түзүү алкагында Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы (ЕЭК) Биримдик өлкөлөрүнүн агроөнөр жай маалымат базасын бириктирген, анын компоненттеринин бирине карата талаптарды бекитти.

Документте айыл чарба өсүмдөктөрүнүн сортторунун бирдиктүү реестрин, АПКнын өнүгүүсүнүн болжолдуу көрсөткүчтөрүн, асыл тукум малдар тууралуу  маалымат базасын жана асыл тукум мал чарбачылыгы жагындагы селекциялык жетишкендиктерди  жана илимий –изилдөө иштерди кошо алганда, жети жалпы ресурс түзүү каралган. 

АПК жалпы маалымат системасынын улуттук блокторун иштеп чыгуу жана толтуруу Биримдик мамлекеттери тарабынан макулдашылган маалымат форматтарына ылайык жүзөгө ашырылат.

ЕЭКтин Өнөр жай жана агроөнөр жай комплекси боюнча Коллегия мүчөсү (министр) Сергей Сидорский төмөнкүлөрдү баса белгиледи: “АПКнын жалпы маалымат ресурстарынын алкагында маалыматтарды жыйноону, иштеп чыгууну жана сактоону автоматташтыруу Тараптардын макулдашылган агроөнөр жай саясаты маселелери боюнча өз ара ишин оптималдаштырууга өбөлгө түзөт.” Бардык пайдалануучулар онлайн - режимде “бешилик” өлкөлөрүнүн агро азык түлүк рыногунун абалына иликтөө жүргүзүп, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жагдайга баа берип, ошондой эле биздин өлкөлөрдүн агроөнөр жай комплексинде илимий потенциалдын өнүгүүсүнө да баа бере алышат.

Сергей Сидорский айткандай, ЕЭК маалымат түйүндөрүнүн толукталышын координациялап, системанын аналитикалык функцияларынын ишке ашышын камсыз кылат

Өз убагында АКПКда жалып маалымат ресурстарынын тизмеси кеңейтилиши мүмкүн - кабыл алынган документте мындай мүмкүнчүлүк каралган.