Sign In
БЕРИЛМЕЛЕР БАЗАЛАРЫ (РЕЕСТРЛЕР)

БЕРИЛМЕЛЕР БАЗАЛАРЫ (РЕЕСТРЛЕР)

 

Бажы Бирлигинин сертификациялоо боюнча органдарынын жана сыноо лабораторияларынын (борборлорунун) бирдиктүү реестри

 
Бажы бирлигинин Сертификациялоо боюнча органдарынын жана сыноо лабораторияларынын (борборлорунун) бирдиктүү реестринин издөө системи менен иштөө боюнча нускама.

Бажы бирлигинин Комиссиясынын 07.04.2011 №620 чечими менен бекитилген бирдиктүү документтерди берүү менен Бажы бирлигинин алкагында дал келишин милдеттүү баалоого (ырастоого) тийиш болгон

ӨНДҮРҮМДҮН БИРДИКТҮҮ ТИЗМЕСИНЕ ,

кошулган өндүрүмдүн дал келишин баалоону ишке ашыруучу Сертификациялоо боюнча органдардын жана сыноо лабораторияларынын (борборлорунун) реестри Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620

Реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА


​​

Сертификация органдары

 Беларусь Республикасы

Армения Республикасы

 

 

 

 

Беларусь Республикасы

 

 

 

 

Казакстан Республикасы

 

Казакстан Республикасы

Кыргыз Республикасы


Россия Федерациясы
Россия Федерациясы

Сыноо лабораториялары

Беларусь Республикасы

Армения Республикасы


Казакстан Республикасы​

Беларусь Республикасы


Россия Федерациясы

Казакстан Республикасы


 

 

 

Кыргыз Республикасы

 

 

 

 

Россия Федерациясы