Registers and Classifiers: Единый реестр уполномоченных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС а и организаций – изготовителей, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств, самоходных машин и других видов техники

Реестрлер жана жиктегичтер

Единый реестр уполномоченных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС а и организаций – изготовителей, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств, самоходных машин и других видов техники

Реестрлер жана жиктегичтер

ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин транспорт каражаттарынын, өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортторунун (электрондук паспортторунун) жол-жоболоштуруусун жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдарынын (уюмдарынын) жана даярдоочу-уюмдарынын бир

Ишмердүүлүк чөйрөсү

Техническое регулирование

Attachments

Created at 26.04.18 20:38 by spadmin
Last modified at 26.04.18 20:38 by spadmin