Sign In
Ченемдик-укуктук база
Тарифтик преференциялардын бирдиктүү системасы
Ченемдик-укуктук база

Анча өнүгө элек өлкөлөрдүн тизмеси
Преференциалдык товарлардын тизмеси​
Өнүккөн өлкөлөрдүн тизмеси​​
Өнүккөн жана анча өнүгө элек өлкөлөрдөн товарлардын чыгышын аныктоо эрежелери тууралуу келишим
Өнүккөн жана анча өнүгө элек өлкөлөрдөн товарлардын чыгышын аныктоо эрежелери тууралуу келишим​
Бажы бирлигинин Преференциялар бирдиктүү системасы жөнүндө протокол
Бажы-тарифтик жөнгө салуу жөнүндө келишим
Товарлардын чыккандыгы тууралуу "А" формасы боюнча сертификаттарды берүүгө жана күбөлөндүрүүгө ыйгарым укук чегерилген, Бажы бирлигинин тарифтик преференциялар системасын пайдалуучу өлкөлөрдүн уюмдары​
 

​​​