Sign In
Бажы наркы

Бажы наркы

 
 


 
 
<><>


Тарифтер жана соода боюнча 1994-жылдагы  Башкы келишимдин VII беренесин колдонуу боюнча Келишим (Келишимдин тексти англис тилинде)​
 

Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишим

​       

Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишим (2012-жылдын 23-апрелиндеги Протоколдун редакциясында) 

​        

Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протокол (2012-жылдын 23-апрели)​

​        


Жогорку Евразия экономикалык кеьешинин 2014-жылдын 10-октябрындагы  №86 "Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протоколдун күчүнө киргендиги тууралуу" чечими

       

 

ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 20-декабрындагы №283 "Алынып келинүүчү товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын колдонуу жөнүндө"  (ыкма 1) чечими​

   ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 20-декабрындагы №283 "Окшош товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча (ыкма 2)  жана бирдей товарлар менен  бүтүмдөрдүн наркы боюнча (ыкма 3) товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын колдонуу жөнүндө"   чечими​
 
 
ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 13-ноябрындагы №214 "Товарлардын бажы наркын аныктоодо кемитүү ыкмасын (ыкма 4) колдонуу жөнүндө" чечими
ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 12-декабрындагы №273 "Товарлардын бажы наркын аныктоодо кошуу ыкмасын (ыкма 5) колдонуу жөнүндө" чечими​

 

ЕЭК Коллегиясынын 2013-жылдын 2-декабрындагы №279 " Алынып келинүүчү  товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча  товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын колдонуу эрежелерине  (1-ыкма) өзгөртүүлөрдү иргизүү жөнүндө" чечими​

 

ЕЭК Коллегиясынын 2014-жылдын 15-июлундагы № 112 "Ортомчуларга (брокерлерге) сый акы кошуп берүү  жана алынып келинүүчү товарларга иш жүзүндө төлөнүүчү же төлөнүүгө тийиш болгон баага кошуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" чечими​

ЕЭК Коллегиясынын 2014-жылдын 15-июлундагы № 113 "Товарлардын бажы наркын  аныктоо ыкмасын колдонууда бухгалтердик эсепке алуунун жалпы кабыл алынган принциптерине ылайык келген документтерди пайдалануу тууралуу жобо жөнүндө" чечими​

 

Бажы бирлигине жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин бажы наркы маселелери боюнча сунуштары​

 ​
​​​​​​​​​