Вход
ТКП бирдиктүү формаларын киргизүү жөнүндө макулдашууну жүзөгө ашыруу
Изменен в 25.04.2018 13:16 пользователем: spadmin
Транспорт каражаттарынын паспортунун (транспорт каражатынын шассисинин паспортунун) жана өзү жүрүүчү машинанын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортунун бирдиктүү формасын киргизүү жана электрондук паспорттордун системасын уюштуруу жөнүндө макулдашууну жүзөгө ашыруу


Транспорт каражаттарынын паспортунун (транспорт каражатынын шассисининпаспортунун) жана өзү жүрүүчү машинанын жана техниканын башка түрлөрүнүнпаспортунун бирдиктүү формасын киргизүү жана электрондук паспорттордунсистемасын уюштуруу жөнүндө макулдашуу