Sign In
Панкратов Олег Михайлович

Панкратов Олег Михайлович

1969-жылдын 1-январында Кыргыз Республикасында төрөлгөн.

1992-жылы Пржевальск мамлекеттик педагогикалык университетин, ал эми 2003-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөн.

1998-жылдан 2007-жылдын апрель айына чейин "Каракол ш. ишкерлер бирлиги" коомдук уюмунун төрагасынын кызматын ээлеп турган.

2007-жылдын апрелинен 2010-жылдын сентябрына чейин "БизнесПравоИнфо" консалтингдик юридикалык компаниясынын директору болуп иштеген.

2010-жылдын сентябрынан 2013-жылдын сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын экономикалык жөнгө салуу министринин орун басары болгон.

2014-жылдын май айынан 2015-майына чейин ЕККУнун "Жөнгө салууну тутумдук талдоо" долбоорунун жетекчисинин кызматын ээлеп турган.

2015-жылдын май айынан 2015-жылдын ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын экономика министринин кызматын ээлеген.

2015-жылдын ноябрынан 2017-жылдын августуна чейин Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри болуп иштеген.

2018-жылдын апрелинен 2019-жылдын майына чейин Кыргыз Республикасынын экономика министри болуп турган.

2019-жылдын июль айынан 2020-жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин кеңешчисинин кызматын ээлеп келген.

2020-жылдын апрелинен тарта – Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын бажы кызматташтыгы боюнча мүчөсү (министр).

Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

Үйлөнгөн, уулу бар.