Sign In
Мониторинг жана анализ

Мониторинг жана анализ

 

 

Бөлүмдүн байланыш маалыматы ​​​​​​
 
Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө болгон мамлекеттердин өнөр жай комплекстеринин абалына жүргүзүлгөн мониторинг жана анализ 
​​ Жалпы маалыматтар ​
Аналитикалык материалдар​​
​​​​​