Sign In

Өнөр жай саясаты департаменти

Департаменттин директору
Кушнарев Николай Геннадиевич

Орун басарлар
Акпанбаева Дина Кияшевна
Готовский Александр Владиславович
Арутюнян Тигран Дереникович

Департаменттин түзүмү

   Өнөр жай саясаты, мамлекеттер аралык программалар жана долбоорлор бөлүмү

   Өнөр жайлык субсидиялар бөлүмү

   БЭМ мүчө мамлекеттеринин өнөр жай комплекстеринин өнүгүүсүн мониторингдөө жана талдоо бөлүмү

   Өнөр жай саясаты маселелери боюнча өз ара аракеттенүү бөлүмү

​​​​​​​​​​​​

«Өнөр жай саясаты департаменти» темасындагы чечимдер

 • 4 Чечими № 4 17.07.20
 • 15 Буйругу № 15 17.07.20
 • 69 Буйругу № 69 09.06.20
 • 7 Сунушу № 7 16.04.20
 • 25 Буйругу № 25 11.02.20
Тема боюнча чечимдердин баары

Базалык ченемдик документтер

 • Маалымат жок