Sign In

Статистика департаменти

Департаменттин директору


Орун басарлар
Борушко Елена Васильевна
Долгополов Петр Иванович
Шокаманов Юрий Камирович

Департаменттин түзүмү

   Экономикалык статистика жана жыйынды иштер бөлүмү

   Тармактык жана социалдык-демографиялык статистика бөлүмү

   Тышкы жана өз ара сооданын статистикасы бөлүмү

   Каржылык статистика бөлүмү

​​​​​​​​​​

«Статистика департаменти» темасындагы чечимдер

 • 183 Буйругу № 183 15.12.20
 • 147 Буйругу № 147 20.10.20
 • 19 Буйругу № 19 09.10.20
 • 19 Буйругу № 19 03.02.20
 • 222 Чечими № 222 17.12.19
Тема боюнча чечимдердин баары

Базалык ченемдик документтер

 • Маалымат жок