Sign In

Статистика департаменти

Департаменттин директору
Байжуманов Джанбулат Байжуманович​

Орун басарлар
Борушко Елена Васильевна
Долгополов Петр Иванович
Шокаманов Юрий Камирович

Департаменттин түзүмү

   Экономикалык статистика жана жыйынды иштер бөлүмү

   Тармактык жана социалдык-демографиялык статистика бөлүмү

   Тышкы жана өз ара сооданын статистикасы бөлүмү

   Каржылык статистика бөлүмү

​​​​​​​​​​

«Статистика департаменти» темасындагы чечимдер

 • 128 Чечими № 128 31.07.19
 • 108 Буйругу № 108 02.07.19
 • 35 Чечими № 35 19.03.19
 • 29 Буйругу № 29 19.02.19
 • 1 Буйругу № 1 01.02.19
Тема боюнча чечимдердин баары

Базалык ченемдик документтер

 • Маалымат жок