Sign In

Статистика департаменти

Департаменттин директору


Орун басарлар
Борушко Елена Васильевна
Долгополов Петр Иванович
Шокаманов Юрий Камирович

Департаменттин түзүмү

   Экономикалык статистика жана жыйынды иштер бөлүмү

   Тармактык жана социалдык-демографиялык статистика бөлүмү

   Тышкы жана өз ара сооданын статистикасы бөлүмү

   Каржылык статистика бөлүмү

​​​​​​​​​​

«Статистика департаменти» темасындагы чечимдер

 • 147 Буйругу № 147 20.10.20
 • 19 Буйругу № 19 03.02.20
 • 222 Чечими № 222 17.12.19
 • 193 Буйругу № 193 03.12.19
 • 128 Чечими № 128 31.07.19
Тема боюнча чечимдердин баары

Базалык ченемдик документтер

 • Маалымат жок