Вход
Информационные-ресурсы-государств
Изменен в 27.11.20 13:16 пользователем: admin
Билим берүү тууралуу жана (же) квалификация жөнүндө документтердин аныктыгын текшерүү боюнча ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин маалыматтык ресурстары

 Армения Респ​убликасы:

“ENIC Армения–Академиялык таануу жана мобилдүүлүк боюнча улуттук маалыматтык борбор” чет мамлекетте алынган билим берүүнү жана/же квалификацияны баалоону жана таанууну ишке ашырат, ошондой эле ар кайсы өлкөлөрдүн билим берүү системалары жөнүндө маалыматты берет. Борбор тарабынан Армениянын аймагында билим берүү жана эмгек ишмердигин жүргүзүү үчүн чет өлкөлүк документ тууралуу консультативдик маалым кат (AdvisoryStatement) берилет. 

Армения Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2005-жылы түзүлгөн борбордун иши төмөндөгү укуктук актылардын алкагында жүргүзүлөт:

• Европа аймагында жогорку билим берүүгө тиешелүү квалификацияны таануу жөнүндө Лиссабон конвенциясы (1997), Армения Республикасынын парламенти 2005-жылы ратификациялаган,

• Болон процессинин негизги документтери (Армения процесске 2005-жылы Берген шаарында кошулган),

• Армения Республикасынын Билим берүү жөнүндө мыйзамы жана Армения Республикасынын Жогорку жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү жөнүндө мыйзамы,

• Билим берүү жаатындагы кызматташтык жөнүндө жана билим берүү тууралуу документтерди өз ара таануу жөнүндө эл аралык келишимдер.

Борбордун расмий сайты http://armenic.am/.

Маалымат Армения Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилди.

Беларусь Республикасы:

Билим берүү тууралуу документтин аныктыгы жөнүндө маалымат жалдоочунун документтин аныктыгында шектенүүлөр жаралганынын себебин көрсөтүү менен жана билим берүү тууралуу документтин ксерокөчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөө менен, Беларусь Республикасынын Билим берүү министрлигине (220010, Минск, Совет көч., 9) тиешелүү жазуу түрүндөгү суроо-талабы боюнча берилет.

Министрлик беш күндүк мөөнөттө конкреттүү адамга Беларусь Республикасынын билим берүү мекемелери берген, билим берүү тууралуу документтер тууралуу борборлоштурулган маалыматтарын банкында камтылган, билим берүү жөнүндө тиешелүү документти берүүнү тастыктоо жөнүндө маалыматты берет.

Азыркы убакта Билим берүү министрлиги Беларусь Республикасынын билим берүү мекемелери берген, билим берүү тууралуу документтердин аныктыгын текшерүүнү аралыктан жүргүзүүнү шарттаган, маалыматтык ресурсту иштеп чыгууда, аны Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталына жайгаштыруу пландалып жатат: https://portal.gov.by

Маалымат Беларусь Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан берилди.

 

Кыргыз Республикасы:

Жекелештирүүнүн жана аныктыгын текшерүүнүн автордук технологияларын колдонуу менен “Учкун” ААКда даярдалган, 2003-жылдан тартып берилген мамлекеттик жана мамлекеттик эмес үлгүдөгү документтердин (дипломдордун) аныктыгын текшерүү: http://oaouchkun.kg

Жекелештирүүнүн жана аныктыгын текшерүүнүн автордук технологияларын колдонуу менен “Тартип” ЖАКда даярдалган, 2003-жылдан тартып берилген мамлекеттик жана мамлекеттик эмес үлгүдөгү документтердин (дипломдордун) аныктыгын текшерүү: https://tartip.kg

Маалымат Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилди.

 

Россия Федерациясы:

“Билим берүү тууралуу жана (же) квалификация жөнүндө документтер, окутуу тууралуу документтер жөнүндө маалыматтардын федералдык реестри” Федералдык маалыматтык системасы (БДФР ФМС)

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/

“Билим берүү тууралуу жана (же) квалификация жөнүндө документтерге коюлган апостилдердин федералдык реестри” Федералдык маалыматтык системасы (АДФР ФМС) http://apostille.obrnadzor.gov.ru

“Мамлекеттик аккредитациясы бар билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүргүзгөн уюмдардын реестри” Мамлекеттик маалыматтык системасы (Реестр ММС) http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/

“Билим берүү ишин лицензиялоо” маалыматтык системасы (БИЛ МС) “Лицензиялардын бириктирилген реестри” модулу http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/licensing/search_lic

Жогоруда аталган маалыматтык системалардан/ресурстардан маалыматтарды берүү акысыз негизде жүргүзүлөт, маалыматтык системаларга/ресурстарга суроо-талаптын саны чектелбейт.

Маалымат Билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү көзөмөл боюнча Федералдык кызмат (Рособрнадзор) тарабынан берилди.