Вход
Изменения-в-правилах-постановки-на-учет
Изменен в 27.11.20 13:12 пользователем: admin
Россия Федерациясында чет өлкөлүк жарандарды каттоого алуу эрежелерине өзгөртүүлөр

 

2018-жылдын 8-июлунда 2018-жылдын 27-июнундагы

№163-ФЗ “Россия Федерациясында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды миграциялык каттоо жөнүндө” Федералдык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Федералдык мыйзам (мындан ары - Мыйзам) күчүнө кирди.

Мыйзамда “чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Россия Федерациясында туруу орду” түшүнүгү конкреттештирилет, аны менен төмөндөгүлөр таанылат:

– жашаган орун болуп саналбаган турак жай, же чет өлкөлүк жаран иш жүзүндө жашаган башка жай (үзгүлтүксүз уктоо жана эс алуу үчүн пайдаланат);

– дареги боюнча чет өлкөлүк жаран турган жери боюнча каттоого алууга жаткан уюм ал аталган уюмдун дареги боюнча же дарек маалыматтарына ээ болбогон, аталган уюмдун имаратында (курулуш, курулма), анын ичинде убактылуу жайда иш жүзүндө жашаган учурда, анда ал белгиленген тартипте эмгек же башка Россия Федерациясынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган ишти жүргүзөт.

Ошентип, жарандардын бул категорияларын каттоого алуу мүмкүнчүлүгү үчүн милдеттүү шарт алардын турак жайдын же уюмдун дареги боюнча иш жүзүндө жашоосу болуп саналат.

Белгилей кетсек, бул талап толук ченемде Россия Федерациясында эмгек ишмердигин жүргүзгөн, Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин жарандарына дагы жайылтылат.