Вход
Отдел-планирования-и-анализа-функционирования-внутренних-рынков
Изменен в 19.01.21 11:28 пользователем: Умытбаев Берик Алтаевич
Ички рыноктордун ишин пландоо жана талдоо бөлүмү
 
Телефон: + 7 (495) 669 24 00

Ращуков Сергей Александрович – бөлүм башчысы, тел.: 58-41

Ильина Мария Юрьевна – кеңешчи, тел.: 58-35
Антонов Арсен Андреевич – консультант, тел.: 58-52
Бурнусузян Мерген Арамович – консультант, тел.: 58-53
Дыйканбаев Бакыт Жапарбекович – консультант, тел.: 58-43

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

1) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо жана жоюу жөнүндө ар жылдык баяндаманы даярдайт;

2) Комиссиянын Коллегиясынын жана Комиссиянын Кеңешинин мүчөлөрүнүн кароосу үчүн маалымдамалык жана талдамалык материалдарды даярдайт;

3) Департаменттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча Комиссиянын илимий-изилдөө иштеринин планына киргизүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат жана көрсөтөт;

4) ар кандай талдоо ыкмаларын (изилдөөлөрдү, сурамжылоолорду, контролдук сатып алуу механизмдерин жана башка ыкмаларды) колдонуу менен тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо боюнча илимий-изилдөө иштерин аткаруу процесстерин уюштурат;

5) Комиссиянын түзүмдүк бөлүмчөлөрү, мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары менен Департаменттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү ишке ашырат;

6) товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн чек ара аралык кыймылынын эркиндиги боюнча өлкөлөрдүн рейтингдерин түзөт;

7) тосоолдуктардын ЕАЭБдин ички рыногунун ишине тийгизген таасирине экономикалык талдоо жүргүзөт;

8) өзүнүн компетенциясынын чегинде башка функцияларды аткарат.