Sign In
Урматтуу журналисттер!

Урматтуу журналисттер!

 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын (ЖМК) эсине

ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин пресс-кызматы бөлүмүнүн байланыш маалыматтары

Телефондор: +7 (495) 669-24-64, 669-24-00, кош. 41-45, 41-49, 41-47, 41-74

e-mail: press@eecommission.org

Моб. телефондор: +7 (917) 590-77-73, +7 (916) 436-08-00​​

ЖМКлардын өкүлдөрү ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин пресс-кызматы бөлүмүнө сурам жөнөтүүсүнүн тартиби

Жазуу түрүндөгү комментарий алууга өтүнмө
press@eecommission.org дарегине электрондук түрдө кабыл алынат.

Комментарийге сурамда төмөнкүлөр жазылышы керек:
-   сурамдын темасы;
-   суроолордун тизмеси;
-   комментарийди алуунун ылайыктуу мөөнөтү (зарылчылык болсо);
-   редакциянын жана корреспонденттин байланыш маалыматтары.

Урматтуу журналисттер!

Биз сиздердин ЕЭКке болгон ар бир маалыматтык сурамдарыңызга көңүл буруу менен мамиле жасайбыз. Сиздердин суроолоруңуздарга сапаттуу жоопторду даярдоо үчүн ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин пресс-кызматы бөлүмү тармактык департаменттер менен байланышат. Бул ишке убакыт талап кылынат. Буга түшүнүү менен мамиле кылууңуздарды өтүнөбүз.

Видеокомментарий/интервью алууга сурамда төмөнкүлөр жазылышы керек:
- сюжеттин жалпы темасы;
- комментарийдин темасы;
- суроолордун тизмеси;
- алуунун ылайыктуу мөөнөтү;
- журналисттин байланыш маалыматтары.

Видеокомментарийди/интервьюну жазуунун мөөнөттөрү интервью алынуучу адамдын учурдагы иш графигине жараша аныкталат. Темаларды жана жазуунун мөөнөттөрүн аныктагандан кийин ЖМК өкүлү press@eecommission.org дарегине электрондук түрдө төмөнкүдөй маалыматтарды берүүсү зарыл:
- съемкага тартуу тобунун курамы – ФАА, кызмат орду;
- аппаратуранын тизмеси;
- жооптуу адамдын байланыш маалыматтары.

ЖМК жана съемкага тартуу топторунун өкүлдөрүнүн автотранспорт каражаттарынын кыймылы жана токтоосу ижарага берүүчү уюмдун территориясында билдирүүнүн негизинде жүргүзүлөт. Транспорт каражатын (ТК) токтотуу үчүн орун алуу зарылчылыгы ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин пресс-кызмат бөлүмүнүн профилдик кызматкери менен алдын ала сүйлөшүлөт.

Территорияга өткөрүүнү жол-жоболоштуруу жана токтотуучу орунду камсыздоо үчүн ​ press@eecommission.org  дарегине электрондук түрдө төмөнкүдөй маалыматты берүү зарыл:
- ТК мамлекеттик номери:
- автомобилдин маркасы жана модели;
- ТК айдоочусунун ФАА.

Сурам боюнча кабыл алынган чечим туурасында маалыматты ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин пресс-кызматы бөлүмүнүн телефон номери аркылуу билүүгө болот: + 7 (495) 669-24-64, 8 (495) 669-2400, кош. 41-49 (иш күндөрү саат 9.00 дан 18.00 гө чейин).​
​​​​