Перейти вверх
Вход
EECЕвразия Экономикалык Комиссиясы
Суроолор жана жооптор

Суроолор жана жооптор

 
 • Евразия экономикалык биримдиги кандайча иштейт?
 • Евразия экономикалык интеграциясы тууралуу идея биринчи жолу качан айтылган?
 • Евразия экономикалык биримдигинин уюштуруучулук түзүмү жана ЕАЭБ органдары тарабынан чечимдерди кабыл алуу тартиби кандай?
 • ЕАЭБте кабыл алынган чечимдердин айкындуулугу кантип камсыздалат?
 • ЕАЭС бюджети кантип түзүлөт?
 • Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишим кайсыл маселелерди жөнгө салат?
 • Евразия экономикалык биримдигине жаңы мүчөлөрдүн кошулуусу мүмкүнбү?
 • Евразия экономикалык комиссиясы деген эмне, анын функциялары жана ыйгарым укуктары кандай?
 • RFID-белгилерин колдонуу бут кийимдердин баасына кандай таасирин тийгизет, эгерде сындай демилге жүзөгө ашырылса?
 • ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ишканаларында ЕАЭБ техникалык регламенттерин жайылтуу үчүн консультациялык компанияны аккредитациялоо маселелери боюнча кимге кайрылуу керек?
 • Машиналарды ыкчам кызматтарды чакыруу түзмөктөрү менен милдеттүү түрдө жабдуу жөнүндө талап колдонулган автолордун импортуна кандай таасирин тийгизет?
 • ЕАЭБ өлкөлөрүнөн келген эмгекчилер милдеттүү медициналык камсыздандыруунун россиялык системасына жеткилиги жөнүндө чечимге байланыштуу каржылык жүктөм кимге коюлат?
 • Документтердин акыркы версиялары менен кайсыл жерден таанышууга болот?
 • ЕАЭБ же ЕврАзЭС, кайсынысы туура?