Перейти вверх
Вход
EECЕвразия Экономикалык Комиссиясы
Евразия экономикалык комиссиясы менен Беларусь-Казакстан-Россия бизнес коомчулугунун иштешүү боюнча Консультативдик кеңеши тууралуу сурап-билүү маалыматы

Евразия экономикалык комиссиясы менен Беларусь-Казакстан-Россия бизнес коомчулугунун иштешүү боюнча Консультативдик кеңеши тууралуу сурап-билүү маалыматы

 

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 4-декабрындагы № Чечими менен түзүлгөн жана Евразия экономикалык комиссиясы менен Беларусь-Казакстан-Россия бизнес диалогунун ортосундагы иштешүү тууралуу меморандумду ишке ашыруу максатында негизделген Евразия экономикалык комиссиясы менен Беларусь-Казакстан-Россия бизнес коомчулугунун иштешүү боюнча Консультативдик кеңеши - ЕЭК менен Беларусь-Казакстан-Россия бизнес диалогу көрсөткөн Беларусь-Казакстан-Россия бизнес коомчулугунун ББ жана БЭМ иштешинин тутумдук жана стратегиялык маселелери боюнча иштешүүсүн камсыз кыла турган орган, ал бизнес коомчулуктун Бажы бирлиги менен Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин ченемдик укуктук базасын өркүндөтүүгө багытталган сунуштарын кароону алып барат,  ошондой эле Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн форумдарын уюштуруу жана өткөрүүгө тиешелүү маселелерди карайт.

Консультативдик кеңеш бизнес коомчулуктун ББ жана БЭМ ченемдик укуктук базасын өркүндөтүүгө багытталган сунуштарын карайт.

Консультативдик кеңештин курамына Беларустун, Россиянын жана Казакстандын бизнес коомчулуктарынын, өнөр жай бирикмелеринин, коомдук уюмдарынын, ошондой эле илимий уюмдарынын жана мамлекеттик ограндарынын өкүлдөрү кирет.

Консультативдик кеңеш төмөнкү багыттар боюнча иш алып барат:

а) интеграция менен макроэкономиканы өнүктүрүү;

б) ишкердик аракеттерди өнүктүрүү;

в) каржы базарлары (банк чөйрөсү, камсыздоо чарасы, валюта базары, баалуу кагаздар базары);

г) өнөр жай;

д) агроөнөр жай комплекси;

е) өз ара жана тышкы соода;

ж) техникалык жөнгө салуу;

з) санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар;

и) бажы администрациялоосу;

к) энергетика жана табигый монополиялар;

л) унаа жана инфраструктура;

м) конкуренцияны өнүктүрүү жана монополияга каршы жөнгө салуу;

н) интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын жана товарларды, иштерди жана кызматтарды индивидуалдаштыруу каражаттарын коргоо жана сактоо.

 Меморандум

 Жобо

Регламент

 Курам​