Жүйеге кіру
ЕЭК ЕАЭБдин чек ара аралык медициналык жабдуулар рыногунун катышуучуларынын ортосунда атаандаштыкка каршы макулдашуунун болушунун фактын аныктады

ЕЭК ЕАЭБдин чек ара аралык медициналык жабдуулар рыногунун катышуучуларынын ортосунда атаандаштыкка каршы макулдашуунун болушунун фактын аныктады

ЕЭК выявила.jpg
18.09.2019
17-сентябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы соода, санариптештирүү, Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) ички рыногунун иши, техникалык жөнгө салуу, атаандаштык, дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүү чөйрөлөрүндөгү маселелерди карап чыкты.

ЕЭК ЕАЭБдин чек ара аралык медициналык буюмдар рыногунун катышуучуларынын ортосунда атаандаштыкка каршы макулдашуу фактынын болушун аныктады.

2018-жылдын башында Казакстан Республикасынын Улуттук экономика министрлиги Комиссияга «Дельрус» компаниясынын чек ара аралык рыноктогу атаандаштык эрежелерин бузушунун ыктымалдуу белгилери жөнүндөгү арыз менен кайрылган. ЕЭКтин Атаандаштыкка каршы жөнгө салуу департаменти жүргүзгөн иликтөөнүн жүрүшүндө, «Дельрус» жана «Дельрус РК» компаниялары медициналык техниканы тейлөө рыногундагы үстөмдүк абалынан пайдаланып, рынокту географиялык белгиси боюнча бөлүшүү жөнүндө келишкендиги аныкталган.

Иликтөөнүн натыйжалары боюнча ЕЭК Коллегиясы «Дельрус» ЖАК жана «Дельрус РК» ЖЧШнын аракеттерин (аракетсиздигин) ЕАЭБ жөнүндө келишимдин 76-беренесинин 3-пунктунун 3-пунктчасын бузуу деп тааныган; аталган аракеттер атаандаш менен – тийиштүүлүгүнө жараша, «Дельрус РК» ЖЧШнын «Дельрус» ЖАК менен макулдашуунун болушунда жана ишке ашырылышында болгон жана «Фиброскан» аппаратына ультрадобуштуу датчиктерди калибрлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр рыногун аймактык принцип боюнча бөлүшүүгө алып келген.

Аталган компаниялардын ортосунда атаандаштыкка каршы макулдашуунун болушу аныкталган. Атап айтканда, анын ишке ашырылышын россиялык «Дельрус» өзүнүн кызмат көрсөтүүгө мүмкүндүгү болуп туруп, казакстандык керектөөчүгө «Фиброскан» аппаратынын ультрадобуштуу датчиктерин калибрлөө кызматын көрсөтүүдөн Нур-Султандагы атаандаш компаниянын пайдасына баш тарткандыгы күбөлөндүрөт

Атаандаштар бири биринин ишмердиги жөнүндө билишкен, кат жазышып турушкан жана сатып алуучуларды тейлөө аймагынын географиялык принцибине жараша башка кызмат көрсөтүүчүгө жөнөтүп турушкан.

ЕЭКтин Коллегиясы чечиминин негизинде атаандаштыкка каршы макулдашуунун катышуучуларына дээрлик 500 миң рубль өлчөмүндө жазапул белгиленген. Ошондой эле, «Дельрус» ЖАК жана «Дельрус РК» ЖЧШнын башкы директорлоруна да жазапулдар белгиленген.

ЕЭК Коллегиясы бажылык-тарифтик жөнгө салуу чөйрөсүндө бир катар чечимдерди кабыл алды.
Атап айтканда, үч жылга – 2022-жылдын аягына чейин – кубаттуулугу 8000-8800 кВт түзгөн, вертолёттор үчүн арналган турбовинттүү кыймылдаткычтарга, ошондой эле кубаттуулугу 3-20 кВт жана 400-1300 кВт түзгөн газ турбиналарына карата алып келүү бажы алымдарынын коюмун нөлгө түшүрүү жөнүндө чечим кабыл алынды.

Мындай чараны киргизүү боюнча демилге Россия Федерациясына таандык. Эскерте кетсек, вертолёт куруу экономиканын Бирликтин мүчө мамлекеттеринин өнөр жай кызматташтыгы үчүн приоритеттүү секторлорунун тизмегине киргизилген.

Кымбат баалуу металлдардын таштандыларынын калдыктарына карата ЕАЭБ ББТнын алып келүү бажы алымынын нөлдүк коюму ошондой эле мөөнөткө узартылды.

Ошондой эле, алюминий электролизёрлорду футерлөө үчүн меш массасына карата алып келүү бажы алымдарын бир жылдык мөөнөткө нөлгө түшүрүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Алюминий заводдорунда меш массасын пландык алмаштыруу алюминийди өндүрүүнүн технологиялык процессинин керектүү баскычы болуп саналат жана анын үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылат. 

ЕЭК Коллегиясы, ЕАЭБдин жана Вьетнам Социалисттик Республикасынын ортосундагы Эркин соода жүргүзүү жөнүндө макулдашуунун жоболоруна ылайык, мүчө мамлекеттердин аймагына Вьетнамдан алып келинген узун дандуу күрүчтүн айрым түрлөрүнө 2020-жылга карата 10 000 тонна көлөмдө тарифтик квота белгилөө жөнүндө чечим кабыл алды. Аталган товардын тарифтик квотадан ашыкча көлөмүнө карата ЕАЭБ ББТнын алып келүү бажы алымынын товардын бажы наркынын 10% көлөмүндөгү коюму колдонулат, бирок 1 кг үчүн 0,03 евродон кем эмес.

ЕЭК Коллегиясы дары-дармек препаратынын каттоо досьесинин документтеринин түрлөрүнүн классификаторун, түзүмдүк элементтеринин маалымдамасын жана санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө жаткан продукциянын түрлөрүнүн маалымдамасын бекитти.

Дары-дармек препаратынын каттоо досьесинин документтеринин түрлөрүнүн классификатору жана түзүмдүк элементтеринин маалымдамасы электрондук каттоо досьесин түзүү үчүн негиз болуп саналат. Маалымдаманын бекитилиши чарба жүргүзүүчү субъектилерге каттоо досьелерин электрондук форматта түзүүгө, ал эми ыйгарым укуктуу органдарга аларга көрсөтүлгөн досьерлерди бир түрдүү валидациялоого мүмкүндүк берет.

Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө жаткан продукциянын түрлөрүнүн маалымдамасын пайдалануу Бирликтин интеграцияланган маалыматтык тутумунун бир катар жалпы процесстеринин алкагында маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырууда зарыл.

Маалымат
Фиброскан «Echosens» (Эхосенс) француз компаниясы тарабынан өндүрүлгөн, боордун серпилмелүүлүгүн аныктоо үчүн уникалдуу аппарат болуп саналат жана боордун фиброзунун деңгээлин баскычтар боюнча баалоого мүмкүндүк берет. Аталган аппараттын жардамында алынган маалыматтар дарылоо процессине гана эмес, жалпы эле адамдын ден соолугуна таасир берет. 
Бирликтин өлкөлөрүндө (Беларусь Республикасында бул аппарат колдонулбайт) аппараттарды ооруканалар (клиникалар) мамлекеттик сатып алуулар аркылуу сатып алышат. Ошондой эле, аны техникалык жактан тейлөөнү ишке ашыруучу компания аныкталат.