Бұл жүйелік кітапхана осы торапта жасалған беттерді сақтау үшін жариялау мүмкіндігімен жасалған.
  
  
  
  
  
  
  
default.aspx
  
20.02.2014 14:05Системная учетная запись
Сводные ссылки
results.aspx
  
14.02.2014 10:56spadmin
Системная учетная записьеэк. изображение слева
zaschita.aspx
Кім алған: spadminzaschita.aspx
Кім алған: spadmin
  
06.12.2013 13:16spadminspadminСистемная учетная записьеэк. изображение слева
zaschitaStran.aspx
  
12.02.2014 15:06spadmin
Системная учетная записьпустая страница веб-частей