Жүйеге кіру
Ереже 6
 Ереже 6
 
Заңдық мақсаттар үшін тауар позициясының қосалқы позицияларындағы тауарларды жіктеу тек қосалқы позициялар бір деңгейде салыстырмалы болуы шартымен қосалқы позициялар мен ескертулердің қосалқы позицияларға қатысы бар атауларына, сондай-ақ mutatis mutandis, жоғарыда аталған ережелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы Ереженің мақсаттары үшін, егер мәтінде өзгеше келісілмесе, бөлімдер мен топтарға тиісті ескертпелер де қолданылуы мүмкін.​