Жүйеге кіру
Ереже 1
 Ереже 1
 
Бөлімдердің, топтар мен кіші топтардың атаулары ҚР СЭҚ ТН-ды пайдаланудың қолайлылығы үшін ғана келтіріледі; заңдық мақсаттар үшін ҚР СЭҚ ТН-де тауарларды жіктеу тауар позицияларының мәтіндерін және бөлімдерге немесе топтарға тиісті ескертпелерді негізге ала отырып, және егер осындай мәтіндерде өзгеше көзделмесе, мынадай ережелерге сәйкес жүзеге асырылады:​