Анықтама (жаңа терезеде)
Торапқа қайту
Қате

Қате

Бұл әрекетті аяқтау мүмкін емес.

Әрекетті қайталаңыз.

Microsoft SharePoint Foundation қызметіне байланысты ақаулықтарды жою.

Өзара қатынас коды: ae713daa-60b6-4d1a-87d9-c88dbcac9e74

Күн және уақыт: 28.05.2020 18:31:58