EECКомиссия құрылымыҚызметіИнтеграция және макроэкономикаМакроэкономикалық саясат департаменті
Беттер: director
Нұсқалар жұрналыНұсқалар жұрналы

Аты

director

Тақырып

Қалиасқарова Тоты Рысбекқызы

Аңғартпалар

 

Контакт

 

Контактінің электрондық пошта мекенжайы

 

Контактінің аты

 

Котактінің суреті

 

Жиынтық сурет

Мақсаттық аудиториялар

Бағытталмаған

SelectedVideoId

 

SelectedAlbumUrl

 
Мазмұн түрі: ЕЭК. Внутренняя страница
Нұсқа: 6.0
Жасалды: 14.07.2013 22:40, пайдаланушы: Системная учетная запись
Соңғы өзгертілген: 03.04.2018 15:36, пайдаланушы: spadmin