Вход
Фотогалерея

Ֆոտոսրահ

Ադամկուլ Ժունուսով. ԵԱՏՄ պետությունների կողմից ձեռնարկվող ապամենաշնորհման միջոցները նպաստում են մրցակցության զարգացմանը

13 Դեկտեմբեր 2016 Ուղղությամբ: Էներգետիկա և ենթակառուցվածքներ