Страницы: 03-02-2020-3
Version HistoryVersion History

Имя

03-02-2020-3

Название

2019 թվականին գնաճը ԵԱՏՄ-ի երկրներում չի գերազանցել շեմային արժեքը

Заметки

 

Контакт

Тер-Арутюнян Фируза Артуровна

Адрес электронной почты контакта

 

Имя контакта

 

Картинка контакта

 

Сводное изображение

Целевые аудитории

No targeting

Изображение страницы

 

Контент страницы

2019 թվականին ԵԱՏՄ-ի բոլոր երկրներում սպառողական գների աճի տեմպերը չեն գերազանցել ԵԱՏՄ-ի մասին պայմանագրի 63-րդ հոդվածով սահմանված գնաճի մակարդակի հաշվարկային շեմային արժեքը։

2019 թվականի արդյունքներով, տարեկան գնաճի մակարդակի նվազագույն արժեքը կազմել է Հայաստանում (0,7%), առավելագույն արժեքը՝ Ղազախստանում (5,4%)։ 2018 թվականի համեմատ տարեկան գնաճի արժեքն աճել է Ղազախստանում և Ղրղզստանում, մնացած երկրներում՝ նվազել է։ ԵԱՏՄ-ի բոլոր երկրներում գնաճը գտնվել է ազգային նպատակային կողմնորոշիչների սահմաններում։

Շարունակվում է սպառողական գների աճի տեմպերի մերձեցման գործընթացը։ Գնաճի առավելագույն և նվազագույն արժեքների միջև տարբերությունը ԵԱՏՄ-ում 2019 թվականին նվազել է 2015 թվականի 13,7 տոկոսային կետից մինչև 4,7 տոկոսային կետ։

Գնային կայունության ապահովումը և պահպանումը թույլ է տալիս ստեղծել պայմաններ ԵԱՏՄ-ում տնտեսական աճի բարձր և կայուն տեմպերի հասնելու նպատակով նորարարական և ներդրումային ակտիվության խթանմանն ուղղված՝ ակտիվ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ 

Տեղեկանք

Տարեկան գնաճի մակարդակը 2019 թվականի դեկտեմբերին.

 

·         Հայաստանի Հանրապետություն՝ 0,7%,

·         Բելառուսի Հանրապետություն՝ 4,7%,

·         Ղազախստանի Հանրապետություն՝ 5,4%,

·         Ղրղզստանի Հանրապետություն՝ 3,1%,

·         Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 3,0%։

Մանրամասն՝ հղումով

 

Сводные ссылки

Автор

 

Дата статьи

03.02.2020

Подпись изображения

Анонс

2019 թվականին ԵԱՏՄ-ի բոլոր երկրներում սպառողական գների աճի տեմպերը չեն գերազանցել ԵԱՏՄ-ի մասին պայմանագրի 63-րդ հոդվածով սահմանված գնաճի մակարդակի հաշվարկային շեմային արժեքը։

Источник

Показывать в блоке последние новости

Да

Важная

Нет

Показывать в медиа блоке

Нет

Категория

Новости Комиссии

Департамент

 

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 1.0
Created at 07.02.2020 11:34 by Тер-Арутюнян Фируза Артуровна
Last modified at 07.02.2020 11:36 by Тер-Арутюнян Фируза Артуровна