Страницы: 03-02-2020-4
Version HistoryVersion History

Имя

03-02-2020-4

Название

Միջկառավարական խորհուրդը հաստատել է ԵԱՏՄ-ի թվային տրանսպորտային միջանցքների էկոհամակարգի ձևավորման պլանը

Заметки

 

Контакт

Тер-Арутюнян Фируза Артуровна

Адрес электронной почты контакта

 

Имя контакта

 

Картинка контакта

 

Сводное изображение

Целевые аудитории

No targeting

Изображение страницы

 

Контент страницы

Այդ որոշումն ընդունվել է հունվարի 31-ին Ալմաթիում կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։

ԵԱՏՄ-ի թվային տրանսպորտային միջանցքների էկոհամակարգը պլանավորվում է ձևավորել մինչև 2025 թվականը, նախատեսելով գլոբալ տրանսպորտային լոգիստիկական պլատֆորմների հետ ինտեգրումը։

Պլանը ներառում է կազմակերպչական միջոցառումներ, ազգային և վերազգային մակարդակների միջոցառումներ։ Կազմակերպչական միջոցառումների շրջանակներում ԵԱՏՄ-ի պետությունները պետք է որոշեն, թե որո՞նք են լինելու պլանի իրականացման համար պատասխանատու լիազորված մարմինները (կազմակերպությունները)։ Դրանք պետք է դառնան իրավասության ազգային կենտրոններ, էկոհամակարգի ստեղծման հարցերով համակարգողներ։ 

Վերազգային մակարդակով Միության երկրներին առաջարկվում է որոշել, թե էկոհամակարգի ո՞ր տարրերն ու սերվիսները պետք է դառնան առաջնահերթ։ Ընդ որում, հսկողության-վերահսկողության գործառույթների իրականացման հետ կապված մի շարք սերվիսներ, բիզնեսին պետք է տրամադրվեն միայն պետության կողմից։ Իսկ Հանձնաժողովն ապահովելու է լիազորված մարմինների անդրսահմանային փոխգործակցությունը։ Ներդրվող որոշ սերվիսները կարող է տրամադրել բիզնեսը։ Դրա համար Հանձնաժողովը ֆինանսավորում է ընդհանուր ստանդարտների նախապատրաստումն ու ընդունումը։

Միության երկրների վարչապետները որոշում են կայացրել առ այն, որ առաջնահերթ սերվիսները սահմանելուց և դրանց իրագործման ստույգ մեխանիզմներն ընտրելուց հետո, ԵԱՏՄ-ի պետություններն ապահովելու են էկոհամակարգի ձևավորման ազգային պլանների մշակումը։

Սպասվում է, որ էկոհամակարգի ձևավորումը կստեղծի պայմաններ ավտոմոբիլային տրանսպորտի պարապուրդի ժամանակը մինչև 30% նվազեցնելու համար։ Էկոհամակարգը նաև թույլ կտա ստանալ լրացուցիչ արդյունք տվյալների հոսքի վերլուծության միջոցով. կառուցել տրանսպորտային-տնտեսական հավասարակշռություն, բացահայտել «նեղ տեղերը», կանխատեսումներ կատարել տրանսպորտային միջանցքների մասին, ընդունել կառավարչական որոշումներ։

Сводные ссылки

Автор

 

Дата статьи

02.02.2020

Подпись изображения

Анонс

Այդ որոշումն ընդունվել է հունվարի 31-ին Ալմաթիում կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։

Источник

Показывать в блоке последние новости

Да

Важная

Нет

Показывать в медиа блоке

Нет

Категория

Новости Комиссии

Департамент

Председатель Коллегии ЕЭК; Внутренние рынки, информатизация, информационно-коммуникационные технологии

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 1.0
Created at 07.02.2020 11:26 by Тер-Арутюнян Фируза Артуровна
Last modified at 07.02.2020 11:27 by Тер-Арутюнян Фируза Артуровна