Страницы: 04-02-2020-6
Version HistoryVersion History

Имя

04-02-2020-6

Название

ԵԱՏՄ-ում սկսել են գործել սահմանով փողի անցկացման նոր կանոնները

Заметки

 

Контакт

Артенян Вероника Варужановна

Адрес электронной почты контакта

 

Имя контакта

 

Картинка контакта

 

Сводное изображение

 

Целевые аудитории

No targeting

Изображение страницы

 

Контент страницы

Փետրվարի 4-ին ուժի մեջ են մտել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով փողի անցկացման նոր կանոնները։ Այժմ մեկ ֆիզիկական անձի կողմից 100 հազար ԱՄՆ-ի դոլարի միանվագ անցկացման ժամանակ նրան անհրաժեշտ է ներկայացնել կանխիկ դրամական միջոցների ծագումը հաստատող փաստաթղթեր։ Եվ ներկայացնել դրանք մաքսային հայտարարագրի հետ միասին։ Դա հետևում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի N 130 համապատասխան որոշումից։

Որոշումը նախապատրաստվել է ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքին համապատասխան և ուղղված է Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցների մշակման խմբի (ՖԱԹՖ) «Կանխիկի սուրհանդակներ» հանձնարարական 32-ի իրականացմանը։          

Հանձնարարականը մշակվել է պետական սահմանով ֆիզիկապես տեղափոխվող ներկայացնողին վճարման ենթակա այնպիսի դրամական միջոցների և շրջանառության գործիքների՝ ՖԱԹՖ-ի մասնակից երկրների կողմից բացահայտմանն ու կանգնեցմանն (ձերբակալմանը), որոնք կարող են օգտագործվել ահաբեկչության ֆինանսավորման կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացմանը) համար։

Ներկայացվող փաստաթղթերը պետք է հաստատեն ուղևորային մաքսային հայտարարագրում ներկայացված կանխիկ գումարի և (կամ) դրամական գործիքների ծագման մասին տեղեկությունները։ Դա, օրինակ, կարող են լինել փաստաթղթեր, որոնք ձևակերպվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից կոնվերսիոն գործառնությունների իրականացման, հաշվից գումարային միջոցների դուրս բերման, վարկի ստացման ժամանակ և այլն, քաղաքացիաիրավական գործարքների (ժառանգություն, նվիրատվություն և այլն) իրականացումը հաստատող փաստաթղթեր։

Համապատասխան փաստաթղթերի չներկայացման դեպքում կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխումը ԵԱՏՄ-ի մաքսային սահմանով չի թույլատրվում։​

Сводные ссылки

Автор

 

Дата статьи

04.02.2020

Подпись изображения

Анонс

Փետրվարի 4-ին ուժի մեջ են մտել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով փողի անցկացման նոր կանոնները։ Այժմ մեկ ֆիզիկական անձի կողմից 100 հազար ԱՄՆ-ի դոլարի միանվագ անցկացման ժամանակ նրան անհրաժեշտ է ներկայացնել կանխիկ դրամական միջոցների ծագումը հաստատող փաստաթղթեր։ Եվ ներկայացնել դրանք մաքսային հայտարարագրի հետ միասին։ Դա հետևում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի N 130 համապատասխան որոշումից։

Источник

Показывать в блоке последние новости

Нет

Важная

Нет

Показывать в медиа блоке

Нет

Категория

Новости Комиссии

Департамент

Таможенное сотрудничество

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 1.0
Created at 04.02.2020 17:41 by Артенян Вероника Варужановна
Last modified at 12.02.2020 17:45 by admin