Вход
Կաթնամթերքը կաթ պարունակող մթերքից տարբերելը կհեշտանա

Կաթնամթերքը կաթ պարունակող մթերքից տարբերելը կհեշտանա

Depositphotos_77133331_s-2015.jpg
09.07.2018

Սպառողները հեշտությամբ կտարբերեն կաթ պարունակող մթերքը կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կամ առանց դրա: Այս նպատակով մակնշման վերաբերյալ մի շարք ճշգրտումներ են կատարվում: «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության կանոնակարգին համապատասխան փոփոխությունները ընդունվել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 102 որոշմամբ և ուժի մեջ կմտնեն այս տարվա հուլիսի 16-ին:

Արտադրողը պարտավոր է տեղեկություններ նշել կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերքում բուսական յուղերի առկայության մասին: «Պարունակում է բուսական յուղեր» մակագրությունն ավելացվում է փաթեթվածքի կամ պիտակի վրա հատուկ առանձնացված տեղեկատվական դաշտում, ընդ որում տառատեսակի գույնը պետք է հակադրվի դաշտի գույնին:

Կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերքի անվանումը պետք է սկսվի «կաթ պարունակող մթերք` կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ» բառերից: Բացառություն է կազմում սերուցքաբուսական սպրեդը, հալած սերուցքաբուսական խառնուրդ, պաղպաղակ` կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ:

Նման կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի մասին տեղեկատվությունը նշվում է «տեխնոլոգիայով արտադրված (պատրաստված)» բառերին ավելացնելով համապատասխան կաթնամթերքի համար սահմանված հասկացությունը: Օրինակ, «կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերք, որը պատրաստված է թթվասերի տեխնոլոգիայով», «կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերք, որը պատրաստված է կաթնաշոռի տեխնոլոգիայով»:

Ընդ որում կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերքի անվանման մեջ «մթերք» բառը կարող է փոխարինվել մթերքի կոնսիստենցիան կամ կառուցվածքը բնորոշող ընդհանուր տեխնիկական եզրույթով` կրեմ, մածուկ, սոուս և այլն:

Կաթ պարունակող մթերքի և կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերքի համար չի թույլատրվում տեխնիկական կանոնակարգով կաթի և կաթնամթերքի համար սահմանված հասկացությունների, դրանց տարբեր համադրությունների օգտագործումը, այդ թվում անվանումներում և ապրանքային նշաններում, նման մթերքի մակնշման ժամանակ, ցանկացած նպատակով օգտագործման համար, որոնք կարող է մոլորեցնել սպառողին: Բացառվում է նաև պիտակներին այնպիսի բառերի օգտագործումը, որոնք կազմված են կաթնամթերքի անվանումների օգտագործմամբ, օրինակ` «պանրանման», «պանրային», «պանրարտադրած», «շրդանային», «թթվասերիկ», «կաթնաշոռիկ», «սերուցքիկ», «կարագիկ» և այլն:

Համաձայն ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 թվականի մարտի 20-ի N 40 որոշման, սահմանվել են տեխկանոնակարգի փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ անցումային դրույթները: Դրանք սահմանում են, որ մինչև 2019 թվականի հունվարի 16-ը Եվրասիական տնտեսական միությունում գործարարները կարող են արտադրել ու վաճառել կաթ պարունակող մթերքը հին մակնշմամբ, եթե ունեն մինչև այս ճշգրտումների ուժի մեջ մտնելը տրված փաստաթղթեր տեխկանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության գնահատման մասին:

 Բացի այդ, տվյալ ժամանակահատվածում արտադրված արտադրանքի շրջանառությունը թույլատրվում է մինչև սպառողի նշած պիտանիության ժամկետի սպառվելը:

Տեղեկագիր

«Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի փոփոխություններն ընդունվել են ԵՏՀ Խորհրդի 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 102 որոշմամբ: Վերջիններիս նպատակն է պահանջներ սահմանել կաթ պարունակող մթերքի մակնշման, պիտակի վրա տեղեկատվություն նշելու կանոնների, կաթ պարունակող մթերքի և կաթնային յուղի փոխարինողի ավելացմամբ կաթ պարունակող մթերքի անվանումներում մթերքի հումքային բաղադրությունը բնորոշող հասկացությունների օգտագործման նկատմամբ: Տեխկանոնակարգում կատարված փոփոխությունները ճշգրտել ու լրացրել են կաթ պարունակող մթերքի դասակարգումը: