Вход
Նորացվել են «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի ստանդարտների ցանկերը

Նորացվել են «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի ստանդարտների ցանկերը

23.12.2020

Ստանդարտների ցանկում, որոնց կամավոր հիմունքներով կիրառման արդյունքում ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը, ընդգրկվել է 11 նոր ընդունված միջազգային ստանդարտ, 20 միջպետական ստանդարտ, որոնք ընդունվել են Ցանկում նախկինում պարունակվողների փոխարեն, ինչպես նաև Բելառուսի Հանրապետության նոր մշակված 2 ազգային ստանդարտ։

Հետազոտությունների մեթոդներին վերաբերող ստանդարտների ցանկը կրկին լրացվել է 30 նոր ընդունված միջպետական ստանդարտներով, 16 միջպետական ստանդարտ, որոնք ընդունվել են Ցանկում նախկինում պարունակվողների փոխարեն, ինչպես նաև թեթև արդյունաբերության արտադրանքի կողմից արտանետվող քիմիական նյութերի որոշման 8 մշակված մեթոդիկաներով։  

Ստանդարտների ցանկերը ԵՏՀ-ի կողմից մշակվել են ԵԱՏՄ երկրների պետական մարմինների հետ համատեղ՝ փորձագետների և բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։​