Вход
ԵԱՏՄ-ում կստեղծվի Պետությունների փոխարժեքային քաղաքականություն հարցերով խորհրդատվական խորհուրդ

ԵԱՏՄ-ում կստեղծվի Պետությունների փոխարժեքային քաղաքականություն հարցերով խորհրդատվական խորհուրդ

17.07.2019
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) Կոլեգիան հուլիսի 16-ին քննարկել է Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) երկրների մաքսային և տեխնիկական կարգավորման, ֆինանսական քաղաքականության, առևտրի, մրցակցության, թվայնացման, ներքին շուկայի գործելու ոլորտներին առնչվող հարցեր։
ԵՏՀ Կոլեգիան հավանություն է տվել ԵԱՏՄ պետությունների փոխարժեքային քաղաքականության հարցերով խորհրդատվական խորհրդի մասին համաձայնագրի նախագծին։
Փաստաթուղթը մշակվել է Միության մասին պայմանագրի դրույթների հիման վրա։ Դրանում ամրագրվել է, որ փոխարժեքային քաղաքականությունը համակարգվում է առանձին մարմնի կողմից, որն իր կազմում ընդգրկում է Միության պետությունների ազգային (կենտրոնական) բանկերի ղեկավարներին։
Համաձայնագրի նախագծում որոշվել են Խորհրդի խնդիրները, գործառույթները, կազմը և լիազորությունները, ինչպես նաև սահմանվել որոշումների ընդունման կարգը և ընթացակարգերը։ Խորհրդի խնդիրներից են. ազգային (կենտրոնական) բանկերի միջև փոխարժեքային քաղաքականության հարցերով համագործակցության զարգացումն ու խորացումը, ներքին արժութային շուկաներում անկայունության և ազգային արժույթների փոխարժեքների փոխադարձ տատանումների ավելացման հնարավոր պատճառ հանդիսացող խոցելիության պոտենցիալ աղբյուրների և արտաքին շոկերի նույնականացումը և այլն։
Փաստաթուղթը կուղարկվի Միության երկրներ՝ ներպետական համաձայնեցման անցկացման համար։
ԵՏՀ Կոլեգիան որոշում է ընդունել երկու տարով 0%-ից մինչև 5% բարձրացնել բետոնախառնիչների և լուծույթախառնիչների (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր՝ 8474 31 000 1) առանձին տեսակների համար ԵԱՏՄ ՄՄՍ ներմուծման մաքսատուրքը դրույքաչափը։ Այդպիսի որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկության քննարկման արդյունքում։ Այն ուղղված է Միության երկրներում բետոնախառնիչներ և լուծույթախառնիչներ արտադրողների շահերի աջակցմանն ու պաշտպանությանը։
Աշտարակավոր կռունկի հատվածամասը, որն իրենից ներկայացնում է պարագծով շեղմույթների միջոցով միացած երկայնական հեծաններից կազմված, օպերատորի բարձրանալու համար սանդուղքով մետաղական կառուցվածք, ԵՏՀ Կոլեգիան դասակարգել է Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանքի 8431 ապրանքային դիրքում։
ԵՏՀ կոլեգիան հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվային տեղեկատվական տեղեկատվության միասնական համակարգի ձևավորմանը և կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների 2019-2020 թվականների ծրագիրը։
Ծրագրվում է մշակել և հաստատել Հանձնաժողովի գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող դասակարգիչներ և տեղեկատուներ, սահմանել առանձին միջազգային տեղեկատուների և դասակարգիչների տեղայնացված տարբերակների վարման և կիրառման կարգը, ինչպես նաև մշակել անհրաժեշտ մեթոդաբանական փաստաթղթեր։
Ծրագրի միջոցառումների իրականացման արդյունքում ԵԱՏՄ միասնական համակարգի նորմատիվային տեղեկատվական տեղեկատվության կազմում կընդգրկվի երեսունից ավելի տեղեկատու և դասակարգիչ։