Вход
ԵՏՀ-ը ձևավորում է գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների գործարկման համար նորմատիվային իրավական բազան

ԵՏՀ-ը ձևավորում է գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների գործարկման համար նորմատիվային իրավական բազան

IMG00622.jpg
03.09.2019
​​
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) Կոլեգիան սեպտեմբերի 2-ին քննարկել է Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) երկրներում առևտրի, մակրոտնտեսության, թվայնացման, ֆինանսական շուկաների, տեխնիկական կարգավորման, դեղամիջոցների և բժշկական արտադրանքի շրջանառության, էլեկտրաէներգիայի, գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների ձևավորման ոլորտներում հարցեր։

ԵՏՀ
Կոլեգիան հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման շրջանակներում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության ներկայացման կարգը և նավթին և նավթամթերքներին վերաբերող համանման փաստաթուղթը։

Միությունում
շարունակվում է գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների գործարկման համար անհրաժեշտ նորմատիվային իրավական փաստաթղթերի նախապատրաստումը։ Հաստատված կարգերը սահմանում են Միության երկրների լիազոր մարմինների կողմից Հանձնաժողովին էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության ներկայացման կանոնները, ներառյալ՝ փոխանակման ենթակա տեղեկատվության ցանկը և այդպիսի փոխանակման իրականացման պարբերականությունը։

Միության
պորտալում հրապարակվելու է անդամ պետությունների գազային և նավթային ճյուղերի հիմնական արտադրական ցուցանիշների, գազի, նավթի և նավթամթերքների մեծածախ գների, դրանց փոխադրման սակագների, միջազգային պայմանագրերի, գազի, նավթի և նավթամթերքների փոխադրման ծառայությունների սակագների ձևավորման մեթոդաբանությունների վերաբերյալ և այլ տեղեկատվությունը։ Նախատեսվում է նաև գազատրանսպորտային համակարգերի օբյեկտների արդիականացման և շինարարության պլանների, նավթի և նավթամթերքների փոխադրման համակարգերի զարգացման, Միության պետությունների միջև էներգառեսուրսների փոխադրման և մատակարարման ժամանակ ենթակառուցվածքային սահմանափակումների մասին տեղեկությունների զետեղում։ Համապատասխան տեղեկատվության հրապարակումը թույլ կտա ընդհանուր շուկաների մասնակիցներին օպերատիվ կերպով ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

Կարգերն
ընդունվել են պետությունների ղեկավարների կողմից հաստատված՝ էներգառեսուրսների ընդհանուր շուկաների ձևավորման ծրագրերին համապատասխան։

Հաստատվել
են ԵԱՏՄ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային գրանցամատյանի ձևավորման, վարման և օգտագործման ոլորտում տեխնոլոգիական փաստաթղթերը։

Միության
երկրների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային գրանցամատյանը ստեղծվում է իրավատերերի շահերի պահպանման նկատմամբ մաքսային հսկողության և նմանակված (կոնտրաֆակտ) արտադրանքից շուկայի պաշտպանության համար։

Ընդունված
տեխնոլոգիական փաստաթղթերը ներառում են Միության պետությունների լիազորված մարմինների և ԵՏՀ-ի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնները և կանոնակարգը, մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային գրանցամատյանի ձևավորման, վարման և օգտագործման ընդհանուր գործընթացի իրականացման համար գործածվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի և կառուցվածքների նկարագրությունը, ինչպես նաև ընդհանուր գործընթացին միանալու կարգը։

Ենթադրվում
է, որ կստեղծվի ընդհանուր տեղեկատվական աղբյուր, որը կպարունակի տեղեկություններ միասնական մաքսային գրանցամատյանում ընդգրկված մտավոր սեփականության բոլոր օբյեկտների մասին։ Գրանցամատյանի վարումն իրականացվելու է Միության կայքում անձնական գրասենյակի օգտագործմամբ։ Մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային գրանցամատյանում ընդգրկման մասին դիմումների ընդունումը պլանավորվում է սկսել 2020 թվականի կեսերից։

ԵՏՀ
Կոլեգիան ԵԱՏՄ երկրներին խորհուրդ է տվել կիրառել Համակցված դեղային պատրաստուկների մինչկլինիկական և կլինիկական մշակման Ձեռնարկը։ Դա խորհուրդ է տրվում կիրառել նշված մշակման իրականացման, համակցված դեղային պատրաստուկի գրանցման դոսյեի ձևավորման, համապատասխան փաստաթղթերի փորձաքննության, ինչպես նաև համակցված դեղային պատրաստուկի գրանցման դոսյեի գրանցման և դրանում փոփոխություններ կատարելու ժամանակ։

Ձեռնարկը
սահմանում է միասնական մոտեցումներ մեկ դեղային ձևում՝ երկու կամ ավելի գործող նյութ պարունակող համակցված դեղային պատրաստուկների (դեղամիջոցների ֆիքսված համակցությունների, դեղամիջոցների ֆիքսված դոզավորված համակցությունների) մինչկլինիկական և կլինիկական մշակման նկատմամբ։

Փաստաթղթում
պարունակվում են խորհուրդներ դեղային պատրաստուկների մշակման ռազմավարության վերաբերյալ՝ կախված համակցությունների նորության և համակցված դեղային պատրաստուկների բաղադրիչների ուսումնասիրվածության աստիճանից։ Մշակման ռազմավարությունում ամրագրվել է համակցության անվտանգության և արդյունավետության մինչկլինիկական հետազոտությունների ծավալը, ներկայացվել են ցուցումներ կլինիկական հետազոտությունների տեսակի՝ մոնոտերապիայի փոխարինման հետազոտությունների, համակցության նոր ազդեցության հետազոտությունների և կենսահամարժեքային հետազոտությունների ընտրության վերաբերյալ։

Ձեռնարկի
ընդունումը մի կողմից նպաստելու է դեղագործական արտադրողների ֆիքսված համակցությունների ուսումնասիրման ծախսերի կրճատմանը, իսկ մյուս կողմից՝ բացառելու է այնպիսի համակցված դեղային պատրաստուկների շուկայահանումը, որոնք, ապացուցողական բժշկության տեսակետից արդյունավետ համակցություններ չեն հանդիսանում։