Вход
ԵՏՀ Բնական մենաշնորհների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստին հավանություն է տրվել այդ ոլորտում 2015 թ. աշխատանքին

ԵՏՀ Բնական մենաշնորհների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստին հավանություն է տրվել այդ ոլորտում 2015 թ. աշխատանքին

27.01.2016
Հունվարի 27 ին կայացած Եվրասիականտնտեսական հանձնաժողովի Բնականմենաշնորհների հարցերովխորհրդատվական կոմիտեի ութերորդնիստին հավանություն է տրվել բնականմենաշնորհների ոլորտում ԵՏՀ ի 2015 թ.աշխատանքինՀաստատվել էԽորհրդատվական կոմիտեի 2016 թ.աշխատանքային ծրագիրը:

Կոմիտեի անդամները լսել ենՌուսաստանի Բնական մենաշնորհներիխնդիրների ինստիտուտի գլխավորտնօրենի տեղակալ ԱլեքսանդրԳրիգորյևի զեկույցը «Եվրասիականտնտեսական միության (ԵԱՏՄերկրներիէներգաարդյունավ տության ոլորտիքաղաքականությու ը» թեմայով:Ա.Գրիգորյևը անդրադարձել էՄիությունում էներգաարդյունավետության իրավական կարգավորմանհայեցակարգային հարցերինխոսելէներգախնայողության ծրագրայինփաստաթղթերի իրագործման խնդիրներիու էներգաարդյունավետությանբարձրացմանն ուղղված միջոցառումներիմասինՔննարկման ընթացքում միջոցառմանմասնակիցները կողմ են արտահայտվելբնական մենաշնորհների կարգավորմանոլորտում արդիական թեմաներիլուսաբանման նպատակով Կոմիտեինիստերին ԵԱՏՄ երկրների գիտականհամայնքի անդամներին հրավիրելունախաձեռնությանըՆշվել էոր այդ ոլորտում ԵԱՏՄերկրների լիազորված մարմիններիկողմից պատրաստվածտեղեկությունների հիման վրա մշակվածտեղեկատվությունը Եվրասիականտնտեսական Բարձրագույն խորհրդիքննարկմանը կներկայացվի 2016թվականի առաջին կիսամյակում: