Вход
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐ (ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ)

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐ (ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ)

 

Մաքսային միության հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական գրանցամատյան

 
Մաքսային միության հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական գրանցամատյանի որոնողական համակարգով աշխատելու հրահանգ

Մաքսային միության հանձնաժողովի 07.04.2011 №620 որոշմամբ հաստատված Մաքսային միության շրջանակներում միասնական փաստաթղթերի տրամադրմամբ համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա, ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ   ընդգրկված Մաքսային միության արտադրանքի գնահատում իրականացնող հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) գրանցամատյան  


ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ պահանջներին համապատասխանության գնահատում իրականացնող Մաքսային միության հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական գրանցամատյան  ​

​​

Հավաստագրման մարմիններ

 Բելառուսի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետություն 

 

 

 

 

Բելառուսի Հանրապետություն

 

 

 

 

Ղազախստանի Հանրապետություն 

 

Ղազախստանի Հանրապետություն

Ղրղզստանի Հանրապետություն


Ռուսաստանի Դաշնություն
Ռուսաստանի Դաշնություն​

Փորձարկման լաբորատորիաներ

Բելառուսի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետություն​


Ղազախստանի Հանրապետություն

Բելառուսի Հանրապետություն


Ռուսաստանի Դաշնություն

Ղազախստանի Հանրապետություն


 

 

 

Ղրղզստանի Հանրապետություն

 

 

 

 

Ռռուսաստանի Դաշնություն