ԵԱՏՄ անդամ պետությունների լիազորված մարմինների (կազմակերպությունների) և փոխադրամիջոցների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրերի (էլեկտրոնային անձնագրերի) ձևակերպումն իրականացնող արտադրող կազմակերպությունների միասնական գրանցամատյան
Մաքսային միության հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական գրանցամատյա
Մաքսային միության հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական գրանցամատյան