Вход

Տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման վարչություն


Վարչության տնօրեն
Նուրաշևը Տիմուր Բեկբուլատովիչ


E-mail: dept_techregulation@eecommission.org
Հեռ. 8 (495) 669-24-00, լրաց. 51-29, 51-​3​0​​

Տեղակալներ
Ջուսուպովա Ջանիլ Ջուսուպովնա
Մաքսուդյան Լիլի Պողոսի
Պլաշկովա Օքսանա Իվանովնա

Վարչության կառուցվածքը

   Տեխնիկական կարգավորման և ստանդարտացման բաժին

   Համապատասխանության գնահատման և չափումների միասնականության ապահովման բաժին

   Հավատարմագրման և պետական վերահսկողության ներդաշնակեցման բաժին

   Մեթոդաբանության և ներքին վարչարարության բաժին Միջազգային համագործակցության և Կողմերում որոշումների կատարման բաժին

   Դեղամիջոցների ու բժշկական ապրանքների

   շրջանառություն ոլորտում աշխատանքների կոորդինացման բաժին

​​​​​​​​​​​​​​​​

Որոշումներ "Տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման վարչություն" թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են