Вход

ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Տեխնիկական կարգավորում" թեմայով

  • 137 Կարգադրություն № 137 13.09.2021
  • 134 Կարգադրություն № 134 13.09.2021
  • 100 Կարգադրություն № 100 13.07.2021
  • 54 Որոշում № 54 18.05.2021
  • 72 Կարգադրություն № 72 27.04.2021
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն