Вход

ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Տեխնիկական կարգավորում" թեմայով

  • 74 Որոշում № 74 08.08.2019
  • 132 Որոշում № 132 06.08.2019
  • 15 Խորհուրդ № 15 21.05.2019
  • 38 Որոշում № 38 19.03.2019
  • 37 Կարգադրություն № 37 05.03.2019
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն