Вход

ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Տեխնիկական կարգավորում" թեմայով

  • 92 Որոշում № 92 30.10.2020
  • 14 Խորհուրդ № 14 15.09.2020
  • 63 Որոշում № 63 10.07.2020
  • 75 Որոշում № 75 09.06.2020
  • 67 Կարգադրություն № 67 02.06.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն