Вход

ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

Որոշումներ "Տեխնիկական կարգավորում" թեմայով

  • 1 Խորհուրդ № 1 12.01.2021
  • 173 Կարգադրություն № 173 01.12.2020
  • 171 Կարգադրություն № 171 01.12.2020
  • 92 Որոշում № 92 30.10.2020
  • 14 Խորհուրդ № 14 15.09.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն