Вход

ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Տեխնիկական կարգավորում" թեմայով

  • 12 Կարգադրություն № 12 21.06.2022
  • 25 Խորհուրդ № 25 14.06.2022
  • 24 Որոշում № 24 17.03.2022
  • 5 Խորհուրդ № 5 08.02.2022
  • 9 Կարգադրություն № 9 01.02.2022
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն