Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

Արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար)

 

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 3 Խորհուրդ № 3 18.01.2022
  • 4 Կարգադրություն № 4 18.01.2022
  • 222 Կարգադրություն № 222 28.12.2021
  • 26 Կարգադրություն № 26 24.12.2021
  • 216 Կարգադրություն № 216 21.12.2021
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն