Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

Արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար)

 

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 21 Խորհուրդ № 21 23.05.2022
  • 79 Որոշում № 79 19.05.2022
  • 69 Որոշում № 69 26.04.2022
  • 16 Խորհուրդ № 16 19.04.2022
  • 57 Որոշում № 57 12.04.2022
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն