Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

ԵՏՀ տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 4 Որոշում № 4 17.07.2020
  • 15 Կարգադրություն № 15 17.07.2020
  • 69 Կարգադրություն № 69 09.06.2020
  • 7 Խորհուրդ № 7 16.04.2020
  • 25 Կարգադրություն № 25 11.02.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն