Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

Արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար)

 

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 35 Խորհուրդ № 35 29.12.2020
  • 124 Որոշում № 124 23.12.2020
  • 32 Խորհուրդ № 32 22.12.2020
  • 25 Խորհուրդ № 25 15.12.2020
  • 175 Կարգադրություն № 175 15.12.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն