Вход
Կոնտակտներ

Կոնտակտներ

 

Վիճակագրության վարչության տնօրենի ընդունարան

  ​ Հեռախոս. (495) 669-24-00 լր. 4683 (Ստրելեց Ելիզավետա Ալեքսեևնա)

Տնտեսական վիճակագրության և ամփոփ աշխատանքների բաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-84 (Պանովա Լարիսա Վասիլևնա, բաժնի պետ)

Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության բաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-83 (Մոսկալենկո Վլադիսլավ Նիկոլաևիչ, բաժնի պետ)

Ֆինանսական վիճակագրության բաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-85 (Սուլտանովա Զուլֆիա Մեդետովնա, բաժնի պետ)

Ոլորտային և սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության բաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-00 լր. 4635 (Բիկովա Նինա Վլադիմիրովնա, բաժնի պետ)