Вход

Վիճակագրության վարչություն

Վարչության տնօրեն


Տեղակալներ
Բորուշկո Ելենա Վասիլևնա
​Դոլգոպոլով Պյոտր Իվանովիչ
Շոկամանով Յուրի Կամիրովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Տնտեսական վիճակագրության և ամփոփ աշխատանքների բաժին

   Ոլորտային և սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության բաժին

   Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության բաժին

   Ֆինանսական վիճակագրության բաժին

​​​​​​​​​

Թեմային վերաբերող վերջին որոշումները

 • 19 Կարգադրություն № 19 03.02.2020
 • 193 Կարգադրություն № 193 03.12.2019
 • 128 Որոշում № 128 31.07.2019
 • 108 Կարգադրություն № 108 02.07.2019
 • 35 Որոշում № 35 19.03.2019
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են