Вход

Վիճակագրության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Օրոսբաև Ազամատ Տոկտոգոնովիչ

Տեղակալներ
Игнатова Наталья Владимировна
Կանգրո Իրինա Ստեպանովնա
Կերիմխանովա Գյուլնարա Մամիրբաևնա

Վարչության կառուցվածքը

   Տնտեսական վիճակագրության և ամփոփ աշխատանքների բաժին

   Ոլորտային և սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության բաժին

   Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության բաժին

   Ֆինանսական վիճակագրության բաժին

​​​​​​​​​

Թեմային վերաբերող վերջին որոշումները

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են