Вход

Վիճակագրության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Օրոսբաև Ազամատ Տոկտոգոնովիչ

Տեղակալներ
Игнатова Наталья Владимировна
Կանգրո Իրինա Ստեպանովնա
Կերիմխանովա Գյուլնարա Մամիրբաևնա

Վարչության կառուցվածքը

   Տնտեսական վիճակագրության և ամփոփ աշխատանքների բաժին

   Ոլորտային և սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության բաժին

   Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության բաժին

   Ֆինանսական վիճակագրության բաժին

​​​​​​​​​

Թեմային վերաբերող վերջին որոշումները

 • 185 Որոշում № 185 28.12.2021
 • 184 Որոշում № 184 28.12.2021
 • 208 Կարգադրություն № 208 21.12.2021
 • 21 Կարգադրություն № 21 19.11.2021
 • 130 Կարգադրություն № 130 07.09.2021
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են