Вход

Վիճակագրության վարչություն

Վարչության տնօրեն


Տեղակալներ
Բորուշկո Ելենա Վասիլևնա
​Դոլգոպոլով Պյոտր Իվանովիչ
Շոկամանով Յուրի Կամիրովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Տնտեսական վիճակագրության և ամփոփ աշխատանքների բաժին

   Ոլորտային և սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության բաժին

   Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության բաժին

   Ֆինանսական վիճակագրության բաժին

​​​​​​​​​

Թեմային վերաբերող վերջին որոշումները

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են