Вход

Ինտեգրման զարգացման վարչություն

Վարչության տնօրեն
Բարսեղյան Գոհար Աշոտի
Վարչության կառուցվածքը
  Տեղակալ
  Ալիբաև Ավթանդիլ Շեյշենբեկովիչ


  Վերլուծության և հեռանկարային զարգացման բաժին

  Նորմատիվ իրավական բազայի բաժին

  Միջազգային փոխգործակցության բաժին

  Ընթանրացման և պլանավորման բաժին

Կարևոր տեղեկություններ

Որոշումներ "Ինտեգրման զարգացման բաժին" թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են