Вход

Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Կալիասկարովա Տոտի Ռիսբեկովնա​

Փոխտնօրեն
Ուռուստեմով Սեյիլբեկ Ասանբեկովիչ​

Վարչության կառուցվածք

      ОՀամաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության վարման ժամանակ համագործակցության բաժին

      Մեթոդաբանության և վերլուծության բաժին

      Տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունների բաժին

​​​​​​​​

Որոշումներ «Մակրոտնտեսական քաղաքականության բաժին» թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են