Вход

Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն

Վարչության տնօրեն 
Ջապարկուլովը Ասկար Աբդիսատարովիչ

Տեղակալ
Seilbek Urustemov

   Մեթոդաբանության և վերլուծության բաժին

   Համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության վարման ընթացքում համագործակցության բաժին

   Տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունների բաժին

   Նպատակային ծրագրերի, նախագծերի և գիտատեխնիկական զարգացման բաժին

​​​​​​​​

Որոշումներ «Մակրոտնտեսական քաղաքականության բաժին» թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են