Вход

Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Կալիասկարովա Տոտի Ռիսբեկովնա​

Փոխտնօրեն
Ուռուստեմով Սեյիլբեկ Ասանբեկովիչ​

Վարչության կառուցվածք

   ОՀամաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության վարման ժամանակ համագործակցության բաժին

   Մեթոդաբանության և վերլուծության բաժին

   Տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունների բաժին

​​​​​​​​

Որոշումներ «Մակրոտնտեսական քաղաքականության բաժին» թեմայով

 • 86 Կարգադրություն № 86 30.06.2020
 • 52 Որոշում № 52 27.05.2020
 • 6 Որոշում № 6 19.05.2020
 • 48 Որոշում № 48 29.04.2020
 • 7 Կարգադրություն № 7 10.04.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են