Вход

Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Կալիասկարովա Տոտի Ռիսբեկովնա​

Փոխտնօրեն
Ուռուստեմով Սեյիլբեկ Ասանբեկովիչ​

Վարչության կառուցվածք

   ОՀամաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության վարման ժամանակ համագործակցության բաժին

   Մեթոդաբանության և վերլուծության բաժին

   Տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունների բաժին

​​​​​​​​

Որոշումներ «Մակրոտնտեսական քաղաքականության բաժին» թեմայով

 • 126 Կարգադրություն № 126 22.09.2020
 • 112 Կարգադրություն № 112 08.09.2020
 • 92 Որոշում № 92 28.07.2020
 • 12 Կարգադրություն № 12 17.07.2020
 • 86 Կարգադրություն № 86 30.06.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են