Вход

Ֆինանսական քաղաքականության բաժին​

Վարչության տնօրեն​ ​​

Տեղակալներ
Աբարբեկովա Աիդա Միրզաշևնա
Լիպնիցկի Յուրի Ալբինովիչ
Խուլխաչիև Բեմբյա Վիկտորովիչ​

Վարչության կառուցվածքը

   Հարկային քաղաքականության բաժին

   Բյուջետային քաղաքականության ոլորտում վճարումների և կոորդինացման բաժին

   Ապահովագրության շուկայի և արժեթղթերի շուկայի բաժին

   Դրամավարկային և արժութային քաղաքականության բաժին

   Բանկային քաղաքականության բաժին

​​​​​​​​​​​

Որոշումներ "Ֆինանսական քաղաքականության վարչություն" թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են