Вход

Ֆինանսական քաղաքականության բաժին​

Վարչության տնօրեն​ ​​

Տեղակալներ
Աբարբեկովա Աիդա Միրզաշևնա
Լիպնիցկի Յուրի Ալբինովիչ
Խուլխաչիև Բեմբյա Վիկտորովիչ​

Վարչության կառուցվածքը

   Հարկային քաղաքականության բաժին

   Բյուջետային քաղաքականության ոլորտում վճարումների և կոորդինացման բաժին

   Ապահովագրության շուկայի և արժեթղթերի շուկայի բաժին

   Դրամավարկային և արժութային քաղաքականության բաժին

   Բանկային քաղաքականության բաժին

​​​​​​​​​​​

Որոշումներ "Ֆինանսական քաղաքականության վարչություն" թեմայով

 • 20 Կարգադրություն № 20 09.10.2020
 • 121 Կարգադրություն № 121 15.09.2020
 • 7 Որոշում № 7 14.01.2020
 • 8 Կարգադրություն № 8 01.10.2019
 • 35 Կարգադրություն № 35 30.09.2019
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են