Вход

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վարչություն

Վարչության տնօրեն
Ջոլդիբաևա Գալիյա Տագիբերդիևնա

Տեղակալներ
Тумян Лусине Вачеевна

Վարչության կառուցվածքը

   Ձեռնարկատիրության, ծառայությունների և ներդրումների բաժին

   Ձեռնարկատիրության փաստաբանության բաժին

   Մտավոր սեփականության իրավական պահպանության բաժին

   Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության բաժին

​​​​

Որոշումներ "Ձեռնարկատիրության զարգացման վարչություն" թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Բազային նորմատիվային փաստաթղթեր