Вход
Վարչության մասին

Վարչության մասին

 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է հետևյալ ոլորտներում.​
  • ​ձեռնարկատիրություն,

  • Միության շրջանակներում ծառայությունների առևտուր, հիմնադրում, գործունեություն և ներդրումների իրականացում, բացառությամբ Պայմանագրի XVI, XIX – XXI բաժիններում ներառված ծառայությունների առևտուրը, 
  • Հանձնաժողովի՝ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման պայմանների վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող որոշումների նախագծերի կարգավորող ազդեցության գնահատում,
  • մտավոր սեփականություն,
  • Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրերով և ակտերով սահմանված այլ ոլորտներ։


Վարչության կառուցվածքը.