Вход

Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների վարչություն​

Վարչության Տնօրեն
Սաբիտով Դաուրեն Կուանբեկովիչ​

Տեղակալ
Արսենյան Արամ Արագեղեցիկի
Ասաուլ Մաքսիմ Անատոլևիչ
Նեգրեյ Սերգեյ Վիկտորովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բաժին

   Երկաթուղային տրանսպորտի բաժին

   Оդային և ջրային տրանսպորտի բաժին

   Բնական մենաշնորհների բաժին

   Տրանսպորտային քաղաքականության բաժին

   Ենթակառուցվածքի բաժին​

​​​​

Որոշումներ "Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի վարչություն" թեմայով

 • 29 Խորհուրդ № 29 22.12.2020
 • 4 Կարգադրություն № 4 19.05.2020
 • 44 Խորհուրդ № 44 24.12.2019
 • 43 Խորհուրդ № 43 24.12.2019
 • 41 Խորհուրդ № 41 03.12.2019
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են