Вход

Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների վարչություն​

Վարչության Տնօրեն
Սաբիտով Դաուրեն Կուանբեկովիչ​

Տեղակալ
Արսենյան Արամ Արագեղեցիկի
Ասաուլ Մաքսիմ Անատոլևիչ
Նեգրեյ Սերգեյ Վիկտորովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բաժին

   Երկաթուղային տրանսպորտի բաժին

   Оդային և ջրային տրանսպորտի բաժին

   Բնական մենաշնորհների բաժին

   Տրանսպորտային քաղաքականության բաժին

   Ենթակառուցվածքի բաժին​

​​​​

Որոշումներ "Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի վարչություն" թեմայով

Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են