Вход

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն

Վարչության տնօրեն
Կարայան Խաժակ Համլետի ​

Տեղակալներ
Բայտերեկով Տաալայ Ալիմբեկովիչ
Խոտկո Ալեքսանդր Նիկոլաևիչ

Վարչության կառուցվածքը

  Տեղեկատվական ապահովման և էլեկտրոնային փաստաթղթերի միասնականացման բաժին Ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման և զարգացման աշխատանքների կոորդինացման բաժին

  Տեղեկատվական ռեսուրսների և համակարգերի զարգացման բաժին

  Տեղեկատվական անվտանգության բաժին

  Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման կոորդինացման բաժին

​​​​

Որոշումները «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն»

 • 55 Որոշում № 55 02.04.2019
 • 29 Որոշում № 29 19.02.2018
 • 29 Որոշում № 29 19.02.2018
 • 184 Կարգադրություն № 184 13.12.2017
 • 4 Որոշում № 4 25.10.2017
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Կարեւոր տեղեկություններ

 • ոչ մի տեղեկություն